Laboratoriopalveluiden yhdistymistä Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa esitetään Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle 13.11.2019 pidettävässä kokouksessa. Yhdistymisen myötä Vaasan sairaanhoitopiiristä tulee Fimlabin osakas ja noin 130 työntekijää siirtyy vanhoina työntekijöinä Fimlabin palvelukseen.

Fimlab tuottaa laboratoriopalveluita mm. Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireille sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle, jotka ovat tällä hetkellä sen pääomistajia. Vaasan sairaanhoitopiirin laboratoriopalveluiden on suunniteltu yhdistyvän Fimlabiin 1.3.2020 alkaen. Vaasan sairaanhoitopiiristä tulee samalla yksi Fimlabin pääomistajista. Yhdistymisen myötä sekä laboratorion asiakkaat että työntekijät kaikissa sairaanhoitopiirin laboratoriopalveluiden toimipisteissä hyötyvät Fimlabin laajasta osaamisverkostosta.

- Fimlab tarjoaa työntekijöilleen mielenkiintoisia urapolkuja. Sillä on maine hyvänä työnantajana, toteaa Vaasan keskussairaalan diagnostiikkakeskuksen johtaja Susanna Luukkonen.

Luukkonen näkee mahdollisuutena myös Fimlabin keskitetyt hankintaorganisaatiot ja innovatiivisuuden:

- Heillä on pyrkimys kehittää laboratoriopalveluita yhä ketterämmiksi ja helpommin saataviksi. Näytteenottopisteiden määrä ei tule vähentymään.

Palvelut turvataan

- Laboratoriopalvelujen saanti turvataan niin kauan kuin olemme yhtiön osakkaana ja hankimme palvelumme yhtiöltä. Palvelutoiminta kattaa kokonaisvastuullisen ympärivuorokautisen päivystystoiminnan ja -valmiudet, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.

Fimlabin toiminnaksi siirtyisivät kliinisen kemian ja hematologian sekä kliinisen mikrobiologian tutkimuspalvelut, verikeskuspalvelut sekä näytteenottopalvelut nykyisessä laajuudessaan. Laboratoriopalveluita toteuttaisi sairaanhoitopiirimme alueella jatkossakin sama osaava henkilökunta. Siirtyvään toimintaan eivät kuulu kliinisen neurofysiologian, kliinisen fysiologian eikä isotooppilääketieteen toiminnot lukuun ottamatta perusterveydenhuollon tasoisia kliinisen fysiologian tutkimuksia. Patologiaa koskien sovittaisiin optiosta, jonka perusteella patologian tutkimuspalvelut voidaan neljän vuoden sisällä siirtää samoilla liiketoimintakaupan periaatteilla kuin ensin siirtyvä toiminta.

8.11.2019 Redaktion_Toimitus