Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on päättynyt valtakunnallisesti ja valmistelu ajetaan alas myös Pohjanmaalla. Vaikka uudistus ei toteudu, halutaan valmistelussa saavutetuista hyvistä asioista pitää kiinni. Uudistuksessa tehty työ voidaan hyödyntää monella tavalla.

Pohjanmaalla uudistusta on valmisteltu vuodesta 2016 lähtien. Valmistelua on tehty yhteistyössä kaikkien niiden organisaatioiden kanssa, joita uudistus koskettaa Pohjanmaalla.

Tiivis yhteistyö on tuonut organisaatioita lähemmäs toisiaan ja kehittänyt toimintatapoja. Vaikka suunnittelutyöllä on tähdätty yhteiseen organisaatioon, voidaan samoja oppeja hyödyntää nykyisten organisaatioiden toiminnassa.

- Verkostot ovat nyt tiiviimmät ja tunnemme toistemme toimintaa entistä paremmin. Tätä yhteistyötä haluamme ylläpitää, sillä se tukee koko Pohjanmaan kehitystä, sanoo maakuntajohtaja Kaj Suomela.

Seuraava hallitus päättää, miten uudistus jatkuu.

- Todennäköistä on, että uudistus muistuttaa mallia, jota olemme valmistelleet ja voimme hyödyntää tehtyä työtä, sanoo Kaj Suomela.

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio jatkuu

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelussa on varauduttu jatkamaan sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota kuntien yhteistyössä. Tavoitteena on perustaa Pohjanmaan hyvinvointialue.

- Olemme valmistelleet tätä syksystä 2018. Kun valtakunnallinen uudistus on kaatunut, voimme keskittää voimamme vapaaehtoiseen integraatioon, kertoo muutosjohtaja Marina Kinnunen suunnitelmista.

Osana uudistusta Pohjanmaalla ovat olleet hallituksen kärkihankkeet, joissa kehitettiin lasten ja perheiden sekä ikäihmisten palveluita. Hankkeiden tuloksena on syntynyt arvokasta tietoa ja hyödyllisiä ideoita palveluiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vaasassa, Närpiössä ja Pietarsaaressa testataan henkilökohtaista budjettia osana yksilöllistä palveluiden tarjontaa.

- Hankkeissa ja kokeilussa kehitettyjä prosesseja ja toimintatapoja hyödynnetään niin paljon kuin mahdollista, kun parannamme alueemme väestön sosiaali- ja terveyspalveluita, sanoo muutosjohtaja Jukka Kentala.

Asukkaiden osallisuutta parannetaan

Yksi maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteista on ollut parantaa asukkaiden mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Pohjanmaalla on suunniteltu maakunnallisia vaikuttamistoimielimiä: nuorisovaltuustoa, vanhusneuvostoa ja vammaisneuvostoa sekä vähemmistökielen vaikuttamistoimielintä. Valmistelun aikana nousi esiin toive vaikuttamiskanavien perustamisesta uudistuksesta riippumatta.

- Jatkamme suunnittelua yhdessä kuntien vaikuttamistoimielinten kanssa. Ryhmien tehtävä ei enää perustuisi maakuntalakiin, joten voisimme rakentaa toiminnan niin, että tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen Pohjanmaalla, sanoo muutosjohtaja Varpu Rajaniemi.

Lisätietoja

Maakuntajohtaja Kaj Suomela, puh. 050 312 8650

Muutosjohtaja Varpu Rajaniemi, puh. 044 320 6561

Muutosjohtaja Marina Kinnunen, puh 044 323 1808

Muutosjohtaja Jukka Kentala, puh. 040 718 3660

11.3.2019 Redaktion_Toimitus