Pohjanmaan alueellinen APTJ-hanke on saanut virallisen nimen, Aster Bothnia, ja nyt myös aluehankkeen omat verkkosivut on avattu osoitteessa asterbothnia.fi.

Verkkosivuilta löytyy kaikki ajantasainen tieto hankkeesta, jonka tavoitteena on rakentaa yhteiset palvelu- ja hoitoprosessit sekä yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkuntiin julkisen perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon toimijoille.

Aster Bothnia on osa neljän sairaanhoitopiirin yhteishankintaa. Uusia työskentelytapoja tukeva asiakas- ja potilastietojärjestelmä on mittava hankinta, joten Vaasan sairaanhoitopiiri tekee sen yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Essote) ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) kanssa.

Aster on kaikkia neljää toiminnanmuutos- ja asiakas- ja potilastieto-järjestelmähankkeeseen osallistuvaa toimijaa yhdistävä nimi. Yhdessä hankittavan ja Cerner Ireland Limitedin toimittaman tietojärjestelmän nimi on Aster. Jokaisen tilaajan eli sairaanhoitopiirin tai kuntayhtymän alueellisille hankkeille on johdettu Asterista omat nimet. Vaasan sairaanhoitopiirin hanketta kutsutaan siis Aster Bothniaksi.

Kesän ja syksyn 2020 aikana hankkeessa tehdään määrittelytyötä eli kartoitetaan Pohjanmaan sote-toimijoiden nykyisiä toimintatapoja ja tulevaisuuden toiveita ja tarpeita. Tämän pohjatyön perusteella ryhdytään määrittelemään alueen yhteisiä työskentelytapoja ja suunnittelemaan niitä tukevaa uutta asiakas- ja potilastietojärjestelmää.

18.12.2020 redaktion_toimitus