Sähköisen kyselyn mukaan vanhemmat olivat erityisen tyytyväisiä lapsensa hoidossa hoitohenkilökunnan rauhallisuuteen ja positiivisuuteen. Lisäksi vanhemmat toivoivat vielä selkeämpää informaatiota hoidon eri vaiheista.

Vanhemmille ja huoltajille suunnatussa sähköisessä kyselyssä tiedusteltiin mielipiteitä ohjauksesta ja informaatiosta, joita vastaajat ovat saaneet lapsensa tai huollettavansa sairauteen liittyvissä asioissa.

Erityisen tyytyväisiä oltiin hoitajien ja lääkärien rauhallisuuteen, jonka koettiin rauhoittavan sekä lasta että huoltajaa. Lisäksi tiedonantoa pidettiin asiallisena ja helposti ymmärrettävänä.

– Kun lääkäri ja hoitaja pysyvät rauhallisina ja positiivisina, tulee lapselle ja vanhemmalle tunne, ettei tarvitse olla levoton ja huolissaan. Rauhallisuus lisää myös luottamusta lääkäriin. Tärkeänä koettiin myös, että lääkäri kuuntelee aidosti vanhempia, summaa lastenpoliklinikan ja lastenneurologian osastonhoitaja Leena Nåhls.

Kehittämiskohteena vastaajat mainitsivat kommunikaation tarpeen hoitoprosessin joka vaiheessa. Vanhemmat kokivat tärkeänä, että lapselle kerrotaan mitä ollaan kussakin hoitotilanteessa tekemässä ja miten lapsen ja vanhempien on valmistauduttava tutkimuksiin. Vastaajien mielestä pitäisi myös tuoda selkeämmin esiin esimerkiksi se, jatkuvatko lapsen käynnit sairaalassa. Lisäksi vastaajat toivoivat, että lasta hoitava henkilökunta käyttäisi mahdollisimman selkeää kieltä eikä ammattisanastoa. Myös lisää aikaa toivottiin varattavan esimerkiksi erilaisiin ohjauskäynteihin ja tiedonantoihin.

Sähköiseen kyselyyn vastaaminen päättyi keväällä 2020, ja siihen saatiin noin 40 vastausta. Arvioitavina olivat kaikki Vaasan keskussairaalana lastenyksiköt: lastenosasto, lastenpoliklinikka. lastenneurologinen yksikkö, lastenpäivystys, lasten kotisairaala ja vastasyntyneiden tehovalvonta.

Lue koko raportti kyselyn tuloksista (kevät 2020).

Mikä eVanhempainraati?

Lapsen huoltajille tarkoitettuja eVanhempainraati-kyselyitä julkaistaan noin kaksi kertaa vuodessa ja niihin voivat osallistua kaikki vanhemmat ja huoltajat Vaasan keskussairaalan verkkosivujen kautta (lasten yksiköiden sivut ja Ajankohtaista-osion uutiset, joita jaetaan sosiaalisen median kanavissa). Kertaluontoinen osallistuminen ei velvoita vastaamaan tuleviin kyselyihin. Kyselyitä on julkaistu tähän mennessä neljä kappaletta.

18.12.2020 redaktion_toimitus