Nyt myös Vaasan keskussairaalalle on laadittu taideohjelma, joka esiteltiin sairaanhoitopiirin hallitukselle 23.11. kokouksessa. Taideohjelmassa määritellään vuonna 2022 valmistuvaan H-rakennukseen tulevan taiteen tavoitteet ja teemat.

Taiteen ja kulttuurin merkitys terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä on otettu huomioon taideohjelman muodossa lähes kaikissa Suomen sairaaloissa. Nyt myös Vaasan keskussairaala on saanut ensimmäisen taideohjelmansa, jonka mukaan H-uudisrakennuksen taide toteutetaan. Taiteella osoitetaan kunnioitusta sairaalassa olevia ihmisiä kohtaan tekemällä tilasta mahdollisimman viihtyisä. Sairaalatilojen taide edesauttaa potilaiden toipumista ja ammattilaisten työhyvinvointia.

Myös henkilökunta ja asiakasraati osallistuivat taideohjelman tekoon

H-uudisrakennuksen taideohjelman on laatinut keväällä 2020 taidekoordinaattoriksi valittu Frei Zimmer Oy. Taideohjelman laatimista ohjaa taidetyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Monica Sirén-Aura.

- Taidetyöryhmän puheenjohtajuus on ollut yksi positiivisimmista luottamustehtävistäni. Työryhmä on tehnyt loistavaa työtä ja ollut motivoitunut saavuttamaan paras mahdollinen lopputulos meille annettujen raamien sisällä. Olen todella iloinen, että olemme päässeet näin pitkälle, Sirén-Aura riemuitsee taideohjelman valmistumisen johdosta.

Syksyn aikana myös sairaalan henkilökunta ja asiakasraati ovat saaneet lausua näkemyksensä taideohjelman luonnoksesta ja ylipäätään taiteesta sairaalaympäristössä. Henkilökunnan toiveissa oli, että yksittäisiä taideteoksia tulisi myös henkilökunnan taukotiloihin, joita H-uudisrakennuksessa on 13 kappaletta.

Teemat ja värimaailma merellisestä ympäristöstä

H-uudisrakennuksen taideohjelma tukee arkkitehtuurisuunnitelmassa annettua rannikkoteemaa. Taideohjelmassa kerrotaan, että alateemat ovat rakennuksen kerrosten mukaan satama, laguunit, ranta ja meri. Pääpaino tulee olemaan muutamissa isommissa taidekokonaisuuksissa ja taiteen toivotaan olevan aikaa kestävää sekä huomioivan eri käyttäjä- ja ikäryhmät. Taiteilijavalinnat tullaan tekemään mahdollisuuksien mukaan avoimien portfoliohakujen avulla, mutta aikataulukiireiden takia joissakin tapauksissa voidaan tehdä suoria taiteilijavalintoja.

- Kun on kyse julkisesta rakennuksesta, on taideohjelman laatimisessa noudatettava tiettyjä sääntöjä ja ohjeita, jotka määrittelevät, mikä on mahdollista ja mikä ei. Taide uudessa sairaalarakennuksessamme heijastelee Pohjanmaan luontoa sen kaikessa rikkaudessaan. Luonnon moninaisuus on nähtävissä sairaalan eri osissa ja kerroksissa. Luonnosta löytyy rauha ja värit, joilla taide voi vaikuttaa hyvinvointiin. Nyt kun itse taideohjelma on valmis, seuraa varsinainen toteuttaminen. Sitä odotan innolla, Sirén-Aura kuvailee.

Taideohjelmassa on myös määritelty H-uudisrakennuksen taiteen budjetti, joka on 300 000 €. Taideohjelma käsitellään vielä sairaanhoitopiirin valtuustossa 30.11. ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä.

Tutustu taideohjelmaan (pdf-tiedosto, ei saavutettavassa muodossa)

11.12.2020 Redaktion_Toimitus