Vaasan keskussairaala on Suomen ainoa täysin kaksikielinen sairaala. Kaksikielisyys on yksi sairaalan palvelun laatua määrittävistä tekijöistä ja henkilökunnan kielitaito on kaksikielisen palvelun avaintekijä. Henkilökunnan kielitaitovaatimukset vaikuttavat rekrytointiin ja vaatimuksia on nyt kehitetty paremmin juuri sairaalan toimintaa palveleviksi.

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on 22.6. kokouksessaan hyväksynyt ehdotuksen uudesta kelpoisuus- ja kielitaitosäännöstä. Uuden kielitaitosäännön mukaan sairaala voi laatia oman kielitestin, jolla arvioidaan työnhakijan kielitaitoa. Vaasan keskussairaalan kieltenopettaja Annika Backlund ja koulutussuunnittelija Eija Kalliokoski valmistelevat kielitestejä:

- Kielitestien avulla me pystymme varmistamaan sen, että henkilö pärjää työssään molemmilla kielillä. Kielitaidon arvioimisessa kyse potilaan kielellisistä oikeuksista ja potilasturvallisuudesta. Kielitesti on siis sairaalan oma työkalu, jolla testaamme henkilökunnan kielitaitoa. Testin sisältö liittyy sairaalassa tehtävään työhön, Backlund kertoo. Vaasan keskussairaala on ainoa Suomen sairaaloista, jolla on oma kielten opettaja.

Edelleen kuitenkin Vaasan sairaanhoitopiiriin viranhaltijaa valittaessa kielitaito osoitetaan valtioneuvoston suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta antaman asetuksen 481/2003 mukaisesti. Uudella kielitestillä voidaan siis jatkossa tarvittaessa arvioida toimeen hakevan henkilön kielitaitoa.

- Aiempi malli on ollut hieman kankea huomioimaan juuri sairaalatyössä tarvittavaa kielten osaamista. Nyt pystymme paremmin testaamaan esimerkiksi juuri lääkärin tai hoitajan työssä tarvittavaa kielitaitoa, Backlund iloitsee.

18.12.2020 redaktion_toimitus