Tiistaina 15.9. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ohjausryhmä kokoontui syksyn toiseen kokoukseensa. Ohjausryhmä hyväksyi esityslistalla olleet asiat ehdotusten mukaisesti.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden rekrytoinnit etenevät nyt tiiviillä tahdilla. Tiistain kokouksessaan ohjausryhmä hyväksyi yksimielisesti kolmen sektorijohtajan valintojen esitykset, jotka etenevät Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen päätettäväksi 28.9. Esitykset virkoihin ovat:

  • Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston johtava lääkäri ja vt. johtaja Pia-Maria Sjöström lapset, nuoret ja perheet -sektorijohtajaksi
  • Vaasan kaupungin sosiaalityön ja perhepalveluiden tulosalueen johtaja Erkki Penttinen työikäiset -sektorijohtajaksi
  • ja Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidon johtaja Leif Holmlund ikäihmiset -sektorijohtajaksi.

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saman katon alle yhdistävän uuden organisaation valmistelu vaatii paljon tukea muutoksen johtamisessa. Syksyn aikana rekrytoitavien virkamiesten tueksi päätettiin nimetä kaksi muutosjohtajaa, joiden tehtävänä on toimia asiantuntijatukena. Muutosjohtajiksi 31.12.2021 valittiin Vaasan kaupungin toimialajohtaja Jukka Kentala sekä Mustasaaren kunnan sosiaalijohtaja Alice Backström.

Keskiviikkona 16.9. ovat auenneet seuraavien virkojen tehtävät sisäisesti haettaviksi kuntien, K5-kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin työntekijöille:

  • johtajaylilääkäri
  • johtajaylihoitaja
  • sosiaalijohtaja
  • hallintojohtaja
  • laatujohtaja
  • strategiajohtaja

Hakuaika näihin virkoihin päättyy 30.9. Aiemmin haettavina olleiden talousjohtajan, HR-johtajan ja viestintäjohtajan virat ovat edenneet nyt haastatteluvaiheeseen. Tavoitteena on, että tämän vuoden loppuun mennessä koko tulevan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtoryhmä on saatu rekrytoitua.

Työryhmät valmistelevat rajapintoja sekä laativat isot linjaukset ja tavoitteet

Kesäkuun ja elokuun kokouksissa sovittiin jatkovalmisteluista työryhmätyöskentelynä. Tiistain kokouksessa keskusteltiin tarkemmin työryhmien tehtävistä ja kokoonpanoista. Työryhmät aloittavat tehtävänannon mukaisen työskentelyn ja antavat ohjausryhmälle linjauksensa viimeistään 15.12.2020.

Ohjausryhmä keskusteli tiistaina myös kuntayhtymän organisaatiomallin ja johtamisjärjestelmän vaihtoehdoista. Lisäksi ohjausryhmä hyväksyi ne toimintamallit, joiden mukaisesti Maalahti ja Korsnäs ovat jatkovalmistelussa mukana.

Uuden kuntayhtymän muodostaminen on suuri muutos paitsi alueen asukkaille myös organisaatioon siirtyville työntekijöille. Siksi valmistelun aikainen tiedonkulku on hyvin tärkeää. Jokaisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen henkilökunnalle kunnissa, K5-kuntayhtymässä ja sairaanhoitopiirissä jaetaan videotervehdys, jossa kerrotaan kokouksen keskeisistä päätöksistä ja valmistelun etenemisestä.

Voit tutustua ohjausryhmän kokousmateriaaleihin täällä.

18.12.2020 redaktion_toimitus