Mikäli sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen, vuoden 2022 alusta alkaen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä tuottaa alueen ensihoidon palvelut. Tällä hetkellä sairaanhoitopiiri ja kaksi pelastuslaitosta tuottavat ensihoitopalvelut yhteistoiminnassa. Uudessa kuntayhtymässä ensihoitopalvelut tulisi yhdeksi toimintayksiköksi osana muuta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota.

Ensihoidolla tarkoitetaan äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellistä hoitoa terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella, sekä potilaan kuljettamista tarkoituksenmukaisimpaan hoitolaitokseen. Nykyisessä yhteistoimintamallissa alueen kaksi pelastuslaitosta tuottavat ambulanssitoiminnan ja sairaanhoitopiiri tuottaa kenttäjohto- ja lääkäriyksikkötoiminnan.

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan maanantaina 23.11. hyväksynyt esityksen, jonka mukaan ensihoidon palveluiden tuottamisvastuun ottaa 1.1.2022 aloittava Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä. Esitys käsitellään sairaanhoitopiirin valtuustossa 30.11. Muutoksella pyritään tekemään ensihoitopalveluiden tuottamisesta entistä sujuvampaa sekä toiminnallisesti että hallinnollisesti, kun sisäiset organisaatiorajat poistuvat. Alueen asukkaat saavat jatkossakin pelastustoimen ja ensihoidon lähipalvelut hätäkeskuksen kautta.

Vaikka yhteistoimintamallista luovutaan, läheistä yhteistyötä pelastuslaitosten kanssa tullaan jatkamaan ja kehittämään. Ensihoito jakaa yhteiset asemapaikat pelastustoimen kanssa, ja pelastajat voivat toimia jatkossakin perustason ensihoitajina. Pelastuslaitos tuottaa myös ensivastetoiminnan. Nyt esitettävän muutoksen syynä ei ole tyytymättömyys yhteistoimintaan pelastuslaitosten kanssa, minkä vuoksi läheistä yhteistyötä halutaan jatkaa tulevaisuudessakin.

-Ensihoitopalvelun toiminnan kannalta muutos on askel eteenpäin. Ensihoitopalvelusta tulee yhtenäinen kokonaisuus, joka on myös aiempaa selkeämmin osa muuta sote-toimintaa, toteaa ensihoidon vastuulääkäri Taneli Väyrynen.

18.12.2020 redaktion_toimitus