Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ohjausryhmä kokoontui tiistai-iltana 13.10.2020 syksyn kolmanteen kokoukseensa.

Kokouksen aluksi ohjausryhmä totesi, että Maalahden kunta tulee osallistumaan uuden kuntayhtymän valmisteluihin kokonaisvaltaisesti 1.1.2021 alkaen. Maalahden kunnanvaltuusto päätti syyskuussa sosiaali- ja terveystoimensa järjestämisvastuun siirtämisestä uudelle Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle.

Yhdeksän esitystä johtajiksi

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden rekrytoinnit etenevät tiiviillä aikataululla. Ohjausryhmä hyväksyi tiistaina yksimielisesti esitykset yhdeksän johtajan virkavalintoihin. Esitykset tulevat Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen päätettäväksi 26.10. Esitykset hyvinvointialueen kuntayhtymän virkoihin ovat:

  • hallintojohtajan virkaan oikeustieteen ja kauppatieteen maisteri Juha Post
  • HR-johtajan virkaan taloustieteen maisteri Ann-Charlott Gröndahl 
  • talousjohtajan virkaan taloustieteen maisteri Lena Nystrand
  • viestintäjohtajan virkaan filosofian maisteri Petra Fager
  • laatujohtajan virkaan YAMK sairaanhoitaja, tohtoriopiskelija Mari Plukka
  • strategiajohtajan virkaan hallintotieteiden tohtori Mats Brandt
  • johtajaylilääkärin virkaan erikoislääkäri Peter Nieminen
  • johtajaylihoitajan virkaan terveystieteiden maisteri Marjo Orava
  • sosiaalijohtajan virkaan valtiotieteiden maisteri Carina Nåhls

Virkoihin siirrytään 100-prosenttisesti 1.1.2022.  Seuraavaksi rekrytointityöryhmä käynnistää kuuden toimialajohtajan rekrytoinnit organisaatiomallin mukaisesti.

Painopiste vahvasti sisältösuunnitteluun

Kuntayhtymän valmistelussa painopiste siirtyy nyt vahvasti sisällölliseen kehittämiseen. Jo rekrytoitujen viranhaltijoiden toimesta perustetaan eri sisältötyöryhmiä, joiden toiminnan valmisteluun ja kehittämiseen tullaan ottamaan mukaan vahvasti olemassa olevien sote-organisaatioiden henkilöstöä kunnista ja kuntayhtymistä. Henkilöstöllä tulee olemaan tärkeä rooli valmisteluissa. Henkilöstöä informoidaan jatkuvasti valmistelujen etenemisestä.

Tiistaisessa kokouksessa ohjausryhmä päätti myös tulevan hyvinvointikuntayhtymän johtamis- ja organisaatiomallista. Malli hyväksyttiin lähtötilanteeksi toimialajakoon asti. Organisaatio- ja johtamismallin kehittämistä jatketaan edelleen alueellisen johtamisen osalta ja toimialojen sisäisissä rakenteissa. Kokouksessa keskusteltiin myös kuntayhtymän hallintosäännön valmistelusta ja hyväksyttiin suunnitelma sen laatimiseksi.

Ohjausryhmä käsitteli myös hyvinvointialueen toiminnan talousarvioehdotusta vuodelle 2021. Valmistelun talousarvio hyväksytään osana sairaanhoitopiirin talousarviokäsittelyä.

Voit tutustua ohjausryhmän kokousmateriaaleihin täällä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 25.11.2020.

18.12.2020 redaktion_toimitus