Vaasan sairaanhoitopiiri ja sen alueen kunnat hankkivat yhdessä kolmen muun sairaanhoitopiirin kanssa uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän. Hankkeelle on perustettu Vaasan sairaanhoitopiirin alueen oma hanketoimisto ja hankkeen alueelliseksi johtajaksi on valittu Jarkko Pirttiperä.

Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle hankitaan yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Essoten (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä) ja SiunSoten (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) kanssa. Järjestelmä kattaa sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon että sosiaalihuollon toiminnot. Kilpailutus on edennyt loppusuoralle ja päätös tulevasta toimittajasta tehdään maaliskuussa. Vaasan sairaanhoitopiiristä mukana ovat kaikki 13 kuntaa.

Ei vain järjestelmähanke

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa ei ole kyse vain järjestelmästä, vaan myös toiminta uudistuu. Hankkeen puitteissa määritellään yhtenäiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallit. Tällä hetkellä alueella toimitaan monien eri järjestelmien varassa, joten yhtenäisiä toimintatapoja ei ole vielä olemassa. Tätä työtä varten on perustettu alueellinen hanke ja hanketoimisto, joka on aloittanut vuoden alussa. Hankkeelle on nyt valittu alueellinen johtaja, joka vastaa Pohjanmaan alueen kokonaishankkeen johtamisesta. Pirttiperän lisäksi alueelliseen hanketoimistoon on jo rekrytoitu ja rekrytoidaan useita henkilöitä.

- On upea päästä työskentelemään yhdessä Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon historian tähän asti suurimmassa hankkeessa, jossa tavoitteena on kehittää sekä ammattilaisten että Pohjanmaan väestön tarpeiden näköinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Sote-henkilöstö ansaitsee uuden työkalun, jonka ansiosta asiakkaiden tutkimiseen, hoitoon ja arviointiin jää enemmän aikaa. Onnistuessaan APTJ-hanke tehostaa myös Pohjanmaan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön välistä yhteistyötä, uudistaa erilaisia hoitoprosesseja sekä kehittää kansalaisten omahoidon mahdollisuuksia, kuvailee Pirttiperä odotuksiaan uudesta työtehtävästä.

Pirttiperä on työskennellyt Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän (K5) johtajana vuodesta 2008 alkaen. Hän jää hankkeen ajaksi virkavapaalle omasta työstään.

18.12.2020 redaktion_toimitus