Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä suosittelee vahvasti, että kasvomaskeja käytetään kaikissa oppilaitoksissa jo yläkoulusta lähtien. Etätyön suosituksessa Pohjanmaa seuraa valtakunnallisesti annettua suositusta, joka koskee erityisesti julkisen sektorin ja yksityisalojen työntekijöitä.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kokoontui perjantaiaamulla 16.10. Ryhmä totesi Vaasan sairaanhoitopiirin olevan edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa, mutta tilanteen kääntyneen hieman rauhallisemmaksi. Päivän ilmaantuvuusluku alueella on 331 tartuntaa/100 000 asukasta viimeisen 14 vuorokauden ajalta, mikä on aavistuksen edellispäiviä alhaisempi luku.

Ryhmä kiittääkin Pohjanmaan asukkaita, jotka ovat ottaneet tosissaan alueelle annetut suositukset. Erityisesti kasvomaskien käyttö näkyy ympäri Pohjanmaata, mikä kertoo, että vahvoihin suosituksiin suhtaudutaan niiden vaatimalla vakavuudella. Ryhmä uskookin, että suositustoimenpiteet alkavat purra ja että niiden avulla päästään tilanteeseen, jossa koronaviruksen leviäminen saadaan alueella hallintaan. Silti rajoituksia ja suosituksia on edelleen tärkeää noudattaa, jotta suunta leviämisen suhteen ei muutu.

Kasvomaskisuositus jo yläkoulusta lähtien

Uutena korjaavana suosituksena ryhmä antaa nyt vahvan kasvomaskisuosituksen kaikille kouluille ja oppilaitoksille yläkoulusta lähtien. Kasvomaskia on suositeltavaa käyttää aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen. Aikaisemmin suositus annettiin noin 15 ikävuodesta ylöspäin, mutta nyt se koskee myös koko yläkoulua. Suositus on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antaman koronaepidemian leviämisvaiheeseen sidotun suosituksen mukainen.

Jo aikaisemmin alueella annetun kasvomaskisuosituksen mukaan kukin hankkii kasvomaskinsa pääsääntöisesti itse. Kunnat huolehtivat maskien jakelusta yläkoululaisille, koska perusopetus on maksutonta. Kunnat huolehtivat maskien jakelusta myös vähävaraisille.

Valtakunnallinen etätyön suositus etenkin julkiselle ja yksityissektorille

Vaasan sairaanhoitopiiri seuraa etätyön suosituksessa valtakunnallista suositusta, joka on voimassa toistaiseksi. Sen voimassaoloa tarkastellaan 31. joulukuuta 2020 mennessä. Valtioneuvosto suosittelee, että julkisen sektorin työntekijät työskentelisivät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Vastaavaa laajaa etätyötä suositellaan myös yksityisille työnantajille. Lähi- ja etätyön yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikoilla. Valtioneuvoston tekemät linjaukset ja suositukset etätyöstä eivät ole oikeudellisesti työnantajia sitovia.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 20.10. Tuolloin ryhmä käy läpi alueella voimassa olevat suositukset ja rajoitukset ja tarpeen vaatiessa selkiyttää niitä erityisesti väestön näkökulmasta. Ryhmä haluaa tukea turvallista liikkumista ja muuta harrastustoimintaa, jossa huomioidaan turvavälit ja alle 10 hengen osallistujamäärä niissä tiloissa, jotka ovat edelleen auki. Seuraavassa kokouksessaan ryhmä tarkastelee epidemiatilanteeseen pohjautuen urheiluseurojen pyyntöä tarkentaa harrastus- ja kilpailutoiminnan ohjeistusta alueella. Siihen saakka Pohjanmaalla edetään nykyisin ohjein ja rajoituksin.

Pohjanmaan koordinaatiotyöryhmä toimii alueellisena ja monialaisena viranomaistoimijana, jolla on laaja asiantuntemus, mutta sen toimivalta on suosituksissa ja vahvoissa suosituksissa. Alueelliset rajoittamispäätökset tehdään tapauskohtaisesti kunnissa tai useampaa kuntaa koskien Aluehallintovirastossa.  Katso tarkempi määrittely ryhmästä 2.10. julkaistusta uutisesta.

Seuraa Vaasan sairaanhoitopiirin alueella annettuja suosituksia ja rajoituksia koontisivun kautta: Kaikki Pohjanmaan voimassaolevat suositukset ja rajoitukset

Pohjanmaan koronatilanteen tunnusluvut kootusti

Positiivisten määrä yhteensä: 737 (16.10.)

Alueellinen ilmaantuvuus (14 vrk): 331/100 00

Positiivisten näytteiden osuus: 10,3 %

Kokoukseen osallistujat

Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiiri (VSHP), puheenjohtaja; Peter Nieminen, VSHP; Juha Salonen, VSHP; Tomas Häyry, Vaasan kaupunki; Heikki Kaukoranta, Vaasan kaupunki; Gun Kapténs, Larsmo; Miia Kaartinen, AVI; Jarkko Pirttiperä, K5; Timo Saari, ELY; Tuula Hannila-Handelberg, THL; Tiina Hirvioja, THL; Päivi Berg, VSHP, sihteeri ja Hanna Hattar, VSHP, viestintäsuunnittelija.

 

18.12.2020 redaktion_toimitus