Kaksikielisyys, sujuvuus, lähipalvelut ja laatu olivat keskeiset teemat, jotka nousivat esiin, kun Pohjanmaan kuntien edustajat keskustelivat Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän tavoitteista.

Asukkaiden ja kuntien kädenjälki näkyy strategiassa

Nyt laaditun strategian ensimmäisen luonnoksen taustalla on usean vuoden yhteistyö kuntien ja alueen asukkaiden kanssa. Erilaisiin työpajoihin, kyselyihin ja keskusteluihin on osallistunut sekä kuntien johtoa ja luottamushenkilöitä, henkilöstöä että alueen asukkaita. Syksyllä 2020 järjestettiin keskustelukierros alueen kunnissa sekä henkilöstö- ja asukaskysely, joka keräsi lähes 500 vastausta.

Kerätyssä materiaalissa ja keskusteluissa korostuivat samat asiat: ihmisen kohtaaminen kokonaisuutena, sujuva palveluun pääsy, lähipalvelut, tuttuuden tunne, korkea laatu ja kaksikielisyys.

–  Sosiaali- ja terveyspalveluilta odotetaan pitkälti samoja asioita asuinkunnasta riippumatta, sanoo kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen. – Näitä teemoja olemme kantaneet mukana strategian valmistelussa.

Strategian valmistelu jatkuu ja sen on määrä olla valmis hyväksyttäväksi joulukuussa 2020.

Palvelupäälliköt laadun kehittäjiksi

Hyvinvointialueen kuntayhtymän organisaatio kasvaa, kun valmisteluun rekrytoidaan viisi alueellista palvelupäällikköä. He työskentelevät laadun ja palveluiden sujuvuuden asiantuntijoina alueellaan ja edistävät hyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ohjausryhmä kokoontui keskiviikkona 25.11. Strategian ja palvelupäälliköiden rekrytoinnin lisäksi kokouksessa keskusteltiin hallintosäännön valmistelusta ja palveluverkon valmistelun suunnitelmasta.

Kokouksen materiaalit löytyvät täältä. 

18.12.2020 redaktion_toimitus