Kesäkuussa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän muodostamisesta tehtiin päätös 11 kunnan kesken. Uuden organisaation rakentamista on valmisteltu tiiviisti ja nyt syksyllä konkreettinen työ alkaa. Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus on maanantaina 17.8. kokouksessaan valinnut kuntayhtymälle johtajan ja päättänyt seuraavien rekrytointien etenemisestä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajan virkaan on 17.8. Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa päätetty esittää sairaanhoitopiirin johtajaa, KTT, Marina Kinnusta. Lopullisen valinnan tekee sairaanhoitopiirin valtuusto 31.8. Kuntayhtymän johtaja vastaa uuden organisaation valmistelusta ja toiminnan käynnistyttyä johtaa toimintaa vastaten tuloksellisuudesta ja kehittämisestä toimielinten strategisten linjausten pohjalta.

Kolme sektorijohtajaa asiakkaan elämänvaiheen mukaan

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän tehtävä on 1.1.2022 alkaen tarjota alueen asukkaille kaikki ne palvelut, joista tällä hetkellä vastaavat erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiiri ja perusterveydenhuollon sekä sosiaalihuollon osalta kunnat. Uusi organisaatio kattaa laajan kirjon palveluita kaikissa elämänvaiheissa. Palveluiden integraatiota suunnittelemaan rekrytoidaan kolme johtajaa, joiden vastuualueet jakautuvat kolmen asiakassektorin mukaan.

- Sairaanhoitopiirin hallitus on tänään päättänyt esittää valtuustolle hyvinvointialueen kuntayhtymään perustettavaksi sektorijohtajien virat lapset, nuoret, perheet -, työikäiset - ja ikäihmiset -sektoreille. Virkoihin valittavien henkilöiden rooli tulee olemaan palveluiden integraation kannalta hyvin merkittävä, kertoo sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz.

Sektorijohtajien virkoja voivat 24.8. mennessä hakea kaikki sairaanhoitopiirin kuntien, sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä K5-kuntayhtymän työntekijät ja viranhaltijat. Rekrytointien ehtona on valtuuston 31.8. kokouksessa tekemä päätös virkojen perustamisesta. Kukin sektorijohtaja vastaa osaltaan palveluiden suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta.

Sektorijohtajien lisäksi sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan ehdottaa valtuustolle hyvinvointialueen kuntayhtymään hallintojohtajan, talousjohtajan, HR-johtajan ja viestintäjohtajan virat. Myös nämä virat tullaan täyttämään sisäisellä hakumenettelyllä syksyn aikana.

18.12.2020 redaktion_toimitus