Valtioneuvosto julkaisi tiistaina 30.6. päätöksensä valtionavustusten jakamisesta maakuntiin sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeiden rahoittamiseksi. Pohjanmaalle tulee reilun 9 miljoonan euron suuruinen avustus, jonka käyttöön on selkeät suunnitelmat.

Yhdeksän miljoonan euron avustuspotti jakautuu kahteen isoon hankekokonaisuuteen: tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus —ohjelma ja rakenneuudistus —ohjelma. Noin 6,5 miljoonaa euroa Pohjanmaan saamasta kokonaissummasta on tarkoitettu rakenneuudistus-hankkeeseen. Rakenneuudistus-hanke puolestaan on jaettu neljään osa-alueeseen.

- Pohjanmaan rakenneuudistushankkeen osa-alue 1 painottuu vapaaehtoiseen Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun, joka toimii väylänä ja linjassa lainsäädännöllisesti toteutettavan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kanssa, kertoo projektipäällikkö Jenny Björndahl-Öhman Vaasan sairaanhoitopiiristä.

Vaasan sairaanhoitopiiri toimii molempia rahoituksen saaneita hankkeita hallinnoivana organisaationa Pohjanmaalla. Osana rakenneuudistushanketta Vaasan sairaanhoitopiiri toimii myös hallinnoijana neljän sairaanhoitopiirin yhteisessä PATA-asiakaspalvelukeskuksen kehittämisessä. Hankkeen aikana luodaan toimintamalli ja tietotekninen ympäristö asiakaspalvelukeskukselle.

- Näiden suurten kokonaisuuksien lisäksi Pohjanmaa on mukana myös Länsi-Rannikon osaamis- ja tukikeskuksen pilottihankkeessa, jota hallinnoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tavoitteenamme on hankekokonaisuuksien myötä rakentaa yhtenäinen johtamisen, palveluiden tuottamisen ja niiden ohjaamisen malli ja tietopohja, Björndahl-Öhman täydentää.

Sote-keskusrahoja ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus korostaa nykyisten palveluiden parantamista eritysesti perustasolla. Pohjanmaalla tulevaisuuden sote-keskus –hankkeelle myönnetyt noin 2,6 miljoonaa euroa tullaan hyödyntämään kansallisten tavoitteiden mukaisesti paikallisten palveluiden kehittämisessä. Erityisesti ennaltaehkäisevät, matalan kynnyksen palvelut perheille ovat hankkeessa työn alla.

- Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeessa Pohjanmaalla keskeisenä tavoitteena on palveluohjauksen myötä parantaa palveluiden oikea-aikaisuutta ja saatavuutta sekä perheille suunnattujen palveluiden parantaminen perhekeskus-mallin myötä. Myös digitaalisen palveluohjauksen kehittäminen yli sektorirajojen kuuluu hankkeen suunnitelmiin, sanoo projektipäällikkö Pia Vähäkangas Vaasan sairaanhoitopiiristä. Pohjanmaalla ollaan erittäin tyytyväisiä valtionavustuspäätöksiin. Nyt myönnetyllä rahoituksella mahdollistetaan palveluiden ja rakenteiden parantamisen ja kehittämisen eteen tehtyjen suunnitelmien toteuttaminen lähivuosien aikana.

18.12.2020 redaktion_toimitus