Pohjanmaan rauhallisemmasta koronavirustilanteesta huolimatta uhka uusille tartunnoille on alueella todellinen muun Suomen heikentyneen tilanteen vuoksi. Pohjanmaalla myös tartuntoja on esiintynyt viime päivinä uudelleen. Alue pitäytyykin kiihtymisvaiheen toimenpiteissä. Tiistaina myös aluehallintovirasto tiukensi yleisten kokoontumisten osallistujamäärän enintään 20 henkilöön Pohjanmaalla, jotta viruksen laajempi leviäminen saadaan ehkäistyä.

Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä kokoontui tiistaina 1.12. ja totesi koronavirustartuntoja esiintyvän edelleen pieniä määriä useissa kunnissa. Monissa tapauksissa tartunnat ovat lähtöisin Pohjanmaan ulkopuolelta. Tartuntoja on esiintynyt myös ulkomailta saapuneilla kausityöntekijöillä. Alueen kunnista Uudessakaarlepyyssä tartuntojen ilmaantuvuuslukua ovat nostaneet erityisesti virukseen sairastuneet perheryppäät. Kokonaisuutena koronavirusepidemian tilanne on Pohjanmaalla rauhallinen, mutta ilmaantuvuus on kuitenkin taas lähtenyt lievään nousuun. Koska koronavirustartuntojen kansallinen ja maailmanlaajuinen tilanne on tällä hetkellä huolestuttava, pitäydytään Pohjanmaalla vaiheluokituksessa epidemian kiihtymisvaiheessa.

– Olemme päässeet hyvää vaiheeseen ja siitä kuuluu kiitos alueemme kansalaisille. Nyt kuitenkin meidän tulee pyrkiä pitämään tilanne aisoissa muun maan ja monien ulkomaiden tilanteen vuoksi ja siitä syystä jatkamme kiihtymisvaiheen suojautumis- ja rajoittamistoimenpiteillä, perustelee Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.

Pohjanmaan alueen ilmaantuvuusluku koko alueella on 18 (keskiviikon 2.12. lukema).

ILMAANTUVUUS edeltävät 14 vrk VSHP (koko alueena) KUNTIEN TILANNE, 2.12.2020
0-9   Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Luoto, Maalahti, Närpiö, Pedersöre
10-49

VSHP: 18 (kiihtymis-/

hidastumisvaihe)

Laihia, Mustasaari, Pietarsaari, Vaasa, Vöyri
50-99   Uusikaarlepyy
100-199   -
yli 200   -

Aluehallintovirastolta uusi rajoitus: Ei yli 20 hengen yleisiä kokoontumisia

Tiistaina Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiukensi Vaasan sairaanhoitopiirin alueen kunnissa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä siten, että osallistujamäärä saa tilaisuuksissa olla enintään 20 henkilöä. Rajoite on voimassa kolme viikkoa eli 2.-21.12. Yläraja kokoontumisille on ehdoton. Myös alle 20 hengen tilaisuuksissa on noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.20202 antamaa ohjetta. Nyt annettu päätös 20 hengen enimmäisosallistujamäärästä koskee Vaasan sairaanhoitopiirin lisäksi Etelä-Pohjamaan, Keski-Pohjanmaan (pois lukien Reisjärvi) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirejä. Tiukemman rajoituksen enintään 10 hengen osallistujamäärästä AVI antoi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kunnille ja Punkalaitumen kunnalle. Päätöstään tiukemmalle rajoitukselle AVI perustelee sillä, että rajoitusta tarvitaan koronaviruksen laajemman leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Lisää tietoa Aluehallintoviraston yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten määritelmistä löytyy AVIN usein kysytyt kysymykset –palstalta.

Yksityistilaisuuksien järjestämisen ja niihin osallistumisen suhteen Pohjanmaalla on edelleen voimassa koronakoordinaatioryhmän aikaisemmin antama suositus enintään 20 hengen tilaisuuksista.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 8.12.

Pohjanmaan koronatilanteen tunnusluvut kootusti

Epidemian vaihe: Kiihtymisvaihe

Koronavirustartuntojen määrä yhteensä: 1103 (keskiviikko 2.12.)

Alueellinen ilmaantuvuus (14 vrk): 18 (keskiviikko 2.12.)

Positiivisten näytteiden osuus (viimeisin viikko): 2,98 % (ei sisällä yksityisten terveysasemien lukuja)

Kokouksen osallistujat:

Marina Kinnunen, VSHP, puh.joht.
Peter Nieminen, VSHP
Juha Salonen, VSHP
Tomas Häyry, Vaasa
Heikki Kaukoranta, Vaasa
Gun Kapténs, Luoto
Tuula Hannila-Handelberg, THL
Tia Väisänen, THL
Ulla Harjunmaa, THL
Jarkko Pirttiperä, K5
Päivi Berg, VSHP, sihteeri
Hanna Hattar, VSHP, tiedotusvastaava

Pohjanmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän tehtävä ja kokoonpano

Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa alueellaan toimenpiteitä koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Suositus- ja rajoitustoimenpiteiden käyttö edellyttää kokonaisvaltaista arviota, jossa päätöksiä tehdään ja punnitaan epidemiologisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten suhteen sekä suhteessa perusoikeuksiin.

18.12.2020 redaktion_toimitus