Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ohjausryhmä päätti kokouksessaan 15.12. että kuntayhtymästä käytetään jatkossa nimeä Pohjanmaan hyvinvointialue. Ohjausryhmä päätyi nimeen, koska se alkaa jo olla tuttu alueen väestölle muun muassa uutisoinnin kautta.

– Nimi Pohjanmaan hyvinvointialue kuvaa hyvin kuntayhtymän tehtäviä ja tavoitetta työskennellä Pohjanmaan asukkaiden hyvinvoinnin eteen, sanoo kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen.

Perusteena nimen valinnalle on myös ehdotus sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistavaksi lainsäädännöksi, jossa perustettavat alueet nimettäisiin hyvinvointialueiksi. Pohjanmaan hyvinvointialueen ei tarvitse vaihtaa nimeään uudelleen, kun lakiehdotuksen mukainen hyvinvointialue aloittaa toimintansa.

Myös alueen asukkailta ja henkilöstöltä pyydettiin nimiehdotuksia kuntayhtymälle lokakuussa järjestetyssä kyselyssä. Nyt valittu nimi oli myös kyselyssä eniten ehdotettu nimi.

Kuutta henkilöä esitetään valittavaksi hyvinvointialueen toimialajohtajien tehtäviin

Ohjausryhmä päätti hyväksyä yksimieliset esitysehdotukset toimialajohtajien tehtäviin. Ohjausryhmän esitykset virkoihin ovat seuraavat:

  • Toimialajohtaja, asiakas- ja resurssikeskus: Hallintotieteen tohtori Satu Hautamäki
  • Toimialajohtaja, koti- ja asumispalvelut: filosofian tohtori (geriatrian lääketiede) Tony Pellfolk
  • Toimialajohtaja, psykososiaaliset palvelut: psykologian maisteri Joachim Johansson
  • Toimialajohtaja, kuntoutus: kuntoutuslääketieteen erikoislääkäri Annica Sundberg
  • Toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyskeskus: yleislääketieteen erikoislääkäri Sofia Svartsjö
  • Toimialajohtaja, sairaalapalvelut: lääketieteen tohtori Christian Palmberg

Päätöksen rekrytoinneista tekee Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus 18.1.2021.

Ohjausryhmä hyväksyi hyvinvointialueen strategian

Pohjanmaan hyvinvointialueella on nyt visio, tavoitteet ja arvot, joiden pohjalta toimintaa ja palveluita suunnitellaan. Pohjanmaan hyvinvointialueen visio on

Olemme läsnä arjessasi. Teemme yhdessä töitä hyvinvointisi puolesta kaikissa elämäntilanteissa, kahdella kielellä. Pohjanmaalla on innovaatiokykyä sekä yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuolto, jonka vaikuttavuus on erinomainen.

Nyt laaditun strategian taustalla on usean vuoden yhteistyö kuntien ja alueen asukkaiden kanssa. Erilaisiin työpajoihin, kyselyihin ja keskusteluihin on osallistunut sekä kuntien johtoa ja luottamushenkilöitä, henkilöstöä että alueen asukkaita. Syksyllä 2020 järjestettiin keskustelukierros alueen kunnissa sekä henkilöstö- ja asukaskysely, joka keräsi lähes 500 vastausta.

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ohjausryhmä kokoontui tiistaina 15.12. Kuntayhtymän nimen, toimialajohtajien valinnan ja strategian lisäksi ohjausryhmä käsitteli muun muassa hallintosääntöä, hallintoa valmistelevien työryhmien raportteja sekä organisaatiomallia.

8.1.2021 redaktion_toimitus