Sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon yhdistävä hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa toimintansa vuonna 2022. Sen valmistelua ohjaa kuntien edustajista muodostuva ohjausryhmä. Syksyn ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa 11.8. käsiteltiin muun muassa kuntayhtymän johtajan valintaa ja jatkovalmistelun käytänteitä.

Tiistaina 11.8.2020 Vaasan keskussairaalassa pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa olivat mukana sairaanhoitopiirin omistajakuntien edustajat sekä lisäksi Kruunupyyn edustajat niissä pykälissä, joissa käsiteltiin valtionavustushankkeita.

Esityslistalla oli yhtenä kohtana keskustelu siitä, miten Maalahti ja Korsnäs osallistuvat jatkossa uuden kuntayhtymän valmisteluun. Kokouksessa käytiin aiheesta keskustelua ja päätettiin, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan ehdotus toimintamallista.

Ohjausryhmä päätti yksimielisesti esittää Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajaksi sairaanhoitopiirin johtajaa Marina Kinnusta. Johtajan valinta etenee seuraavaksi sairaanhoitopiirin hallitukseen, joka päättää valinnasta 17.8. Lopullisen päätöksen tekee sairaanhoitopiirin valtuusto 31.8.

Rakenteet ja sisällöt uudistetaan hankkeiden myötä

Pohjanmaalle myönnettiin ennen kesälomia yhteensä 9,2 miljoonan euron valtionavustukset, jotka jakautuvat kahden suuren hankkeen toteuttamiseen. Hankkeiden projektijohtajat esittelivät nyt ohjausryhmälle hankkeiden tavoitteet ja osa-alueet. Projektijohtaja Jenny Björndahl-Öhman esitteli ohjausryhmälle sote-rakenneuudistushankkeen kokonaisuuden neljä osa-aluetta.

Rakenneuudistushankkeelle on myönnetty 6,5 miljoonan euron valtionavustus. Hanke tukee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjän ja tuottajan valmistelua. Projektijohtaja Pia Vähäkangas esitteli Tulevaisuuden Sote-keskushankkeen suunnitelmia, joita on valmisteltu käsi kädessä rakenneuudistuksen kanssa. Pohjanmaalle myönnettiin 2,6 miljoonaa euron valtionavustus. Sote-keskusohjelmalle on asetettu tavoitteita palveluiden parantamiseksi. Asiakkaan ei tarvitse jatkossa ottaa saman asian takia useita kertoja yhteyttä eri palveluntarjoajiin, vaan hänellä on käytössään juuri oikeat välineet oikean avun saamiseksi. Tulevaisuudessa on siis olemassa sote-keskuksia, joiden yhteydessä on perhekeskuksia.

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 15.9.2020.

18.12.2020 redaktion_toimitus