Koronavirusinfektion tehokkaaseen torjuntaan on nyt Pohjanmaalla perustettu uusi alueellinen työryhmä. Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmäksi nimetty ryhmä on Vaasan sairaanhoitopiirin kokoama ja kokoontui ensimmäistä kertaa eilen tiistaina 29.9.

Valtakunnallisen kehotuksen työryhmän muodostamisesta antoi sosiaali- ja terveysministeriö. Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä koostuu sairaanhoitopiirin, kuntien, kuntayhtymien, aluehallintoviraston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä ely-keskuksen edustajista. Työryhmä seuraa tiiviisti alueen epidemiatilannetta ja palvelujärjestelmän varautumista siihen sekä päättää tarvittaessa alueellisista torjunnan toimenpiteistä, joita voivat olla esimerkiksi alueen sisäisesti rajatut suositukset tai rajoitustoimenpiteet. Työryhmä hyödyntää alueella jo toimivien koronapandemiaan liittyvien ryhmien tietoa ja raportoi Pohjanmaan alueen tilanteesta viikoittain THL:lle. Saamistaan tiedoista THL koostaa raportin valtakunnallisen tartunnanjäljityksen tilanteesta sekä alueellisista suosituksista ja rajoituksista sairaanhoitopiireittäin. Raportit THL toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle.

Pohjanmaalla perus- ja kiihtymisvaiheen välimaastossa

Vaasan sairaanhoitopiirissä koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä noin 10, mikä sijoittuu perus- ja kiihtymisvaiheen taitekohtaan. Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä korostaa kansalaisten roolia, jotta virustartuntojen kiihtyvä leviäminen saadaan pysäytetyksi.

– On äärimmäisen tärkeää, että jokainen kansalainen kantaa vastuunsa. Muistetaan, että sairaana ei pidä mennä töihin, kouluun tai harrastuksiin eikä karanteenin aikana pidä liikkua kodin ulkopuolella. Myös turvavälien pitäminen, sosiaalisten kontaktien rajaaminen sekä hyvä käsihygienia ovat erittäin tärkeitä, muistuttaa Vaasan keskussairaalan infektioylilääkäri Juha Salonen.

Suu-nenäsuojien käytöstä Pohjanmaan alueella ei ole tällä hetkellä erityisiä suosituksia, vaan voimassa on valtakunnallinen suositus suojien käytöstä julkisissa kulkuneuvoissa. Tarvittaessa työryhmä antaa suosituksen suu-nenäsuojien laajemmasta käytöstä.

– Lopuksi haluan vielä kannustaa kansalaisia, että koronapandemiankin aikana voi elää hyvää elämää ja harrastaa, kunhan huomioi jo edellä mainitut terveydentilan, turvavälit, käsihygienia ja tarvittaessa kasvomaskin käyttö, tiivistää ryhmän puheenjohtaja ja Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.

18.12.2020 redaktion_toimitus