Vaasan keskussairaalan potilaat saavat 1.1.2021 alkaen loppulausuntonsa ensisijaisesti Omakanta-palvelun kautta, eikä sitä lähetetä enää postitse automaattisesti kaikille.

Yhteenveto hoidosta jatkohoito-ohjeineen tulee toimittaa potilaalle potilaslainsäädännön mukaan viipymättä. Nopein tapa toimittaa loppulausunto on Omakanta-palvelun kautta. Halutessaan potilas voi kuitenkin pyytää lääkäriltä kopion sairaskertomustiedoistaan vastaanottokäynnin yhteydessä tai tilata loppulausuntonsa toimitettavaksi postitse ottamalla yhteyttä hoitoyksikköön kolmen kuukauden kuluessa hoitojakson päättymisestä.

Loppulausunto jatkohoito-ohjeineen toimitetaan viipymättä myös jatkohoitopaikkaan tai muuhun paikkaan, josta potilaan kanssa on sovittu.

Omakanta-palvelussa näkee omat terveystiedot ja reseptit ja sen käyttö vaatii suomalaisen henkilötunnuksen sekä välineet sähköiseen tunnistautumiseen.

18.12.2020 redaktion_toimitus