Kotiin vietävät palvelut ja poliklinikkamuotoinen hoito ovat avainasemassa, kun psykogeriatrista hoitoa kehitetään taloudellisten säästötarpeiden keskellä. Helmikuun puolivälissä Vaasan keskussairaalan pienin vuodeosasto lopettaa toimintansa, mutta myös sen potilaiden hoito jatkuu keskeytymättä.

Psykogeriatrian osasto 4 suljetaan niin, että sen viimeinen toimintapäivä on perjantaina 14.2.2020. Alun perin osaston piti toimia maaliskuuhun saakka, mutta sulkemista jouduttiin aikaistamaan lääkäritilanteen vuoksi.  Käytännössä sulku tarkoittaa sitä, että osaston 4 tiloihin Huutoniemellä siirtyy akuuttipsykiatrian osasto 2:n toiminta. Psykogeriatrian osaston potilaat saavat hoitoa jatkossakin.

- Niillä osastoilla, jotka jatkossa vastaavat nyt suljettavan osaston potilaiden hoidosta, on lääkärit, kertoo Vaasan keskussairaalan johtajaylilääkäri Christian Kantola.

- Meillä on paikkoja, joissa psykogeriatrian potilaat hoidetaan 14.2. jälkeen. Osa potilaista hoidetaan jatkossa Tammikaivontiellä sijaitsevalla erityisgeriatrian osastolla, johtajaylihoitaja Arja Tuomaala täydentää.

Psykiatria saa uudet tilat H-talosta vuonna 2022

Vaasan keskussairaalan Hietalahden alueelle kohoavaan H-taloon on varattu tilat psykiatrian vuodeosastoille. Nyt toteutettava osaston sulkeminen on osa suurempaa toiminnan muutosta. Ennen H-taloon siirtymistä kehitetään erityisesti avohoitoa.

- Olemme lisänneet resursseja avohoidon toimintoihin, eli poliklinikkatoimintaa vahvistetaan ja avohoidon toimintaa kehitetään edelleen. Tämä tarkoittaa käytännössä muun muassa kotiin vietäviä palveluita ja konsultaatiomahdollisuuksia, psykiatrian palvelualueen ylihoitaja Tanja Jaakola kertoo.

Uudessa H-talossa psykiatrialla tulee olemaan tarkoituksenmukaisemmat tilat, joten toimintoja ja prosesseja uudistetaan jo hyvissä ajoin ennen rakennuksen valmistumista.

18.12.2020 redaktion_toimitus