Vaasan sairaanhoitopiiri on mukana omistajana useassa yhtiössä. Yhtiöt ovat osa sairaanhoitopiirin kokonaisuutta ja niiden palvelut kuuluvat sairaanhoitopiirin toimintaan. Omistajaohjausta terävöittämällä sairaanhoitopiiri haluaa jatkossa tuoda yhtiöiden toimintaan mukaan entistä enemmän sairaanhoitopiirin tavoitteet.

Omistajaohjauksen ydintehtävä on kasvattaa pitkäjänteisesti sairaanhoitopiirin omistamien yhtiöiden omistaja-arvoa. Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina 8.6. uudistetut omistajaohjauksen ohjeet. Omistajaohjauksen periaatteet menevät vielä valtuuston hyväksyttäväksi juhannuksen jälkeiseen kokoukseen.

- Meillä ei ole määräysvaltaa omistamissamme yhtiöissä. Voimme vaikuttaa yhtiöiden toimintaan paremmin, jos omistajaohjaus on selkeästi määritelty. Päivitetyn omistajaohjauksen avulla voimme esimerkiksi asettaa selkeämmin tavoitteita omistamiemme yhtiöiden toimintaan, kertoo hallintojohtaja Juha Post.

Omistajaohjauksen merkitys on kasvanut toimintojen ulkoistuksilla

Vaasan sairaanhoitopiirin osittain omistamissa yhtiöissä hoidetaan sairaalan toiminnan kannalta keskeisiä tukipalveluita. ICT-yhtiö 2M-IT Oy vastaa sairaanhoitopiirin ICT-palveluista, TeeSe Botnia Oy puolestaan ravitsemispalveluista ja puhdistuspalveluista ja Mico Botnia Oy:ltä hankitaan tiettyjä talous- ja HR-toiminnan palveluita. Keväällä 2020 sairaanhoitopiirin laboratoriotoiminta siirtyi Fimlab Oy:lle. Kaikkiin edellä mainittuihin yhtiöihin on muutamien viime vuosien aikana siirtynyt ulkoistusten myötä myös paljon sairaalan henkilökuntaa.

- On tärkeää, että tiedämme, mitä haluamme näiltä yhtiöiltä ja miten niiden toiminta sopii meidän tavoitteisiin, toimintaan ja arvoihin. Omistajaohjaus on yhteistyötä muiden omistajien ja yhtiöiden johdon kanssa, Post selventää.

18.12.2020 redaktion_toimitus