Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus on arvioinut omaa työtään uudella tavalla. Hallitus otti käyttöönsä itsearvioinnin, jonka tuloksia käytiin läpi maanantain 28.9.2020 hallituksen kokouksessa.

Sähköisesti toteutetussa kyselyssä selvitettiin hallituksen jäsenten näkemyksiä kuluneen valtuustokauden hallitustyöskentelystä. Kyselyn avulla arvioitiin muun muassa hallituksen onnistumista tehtävässään, päätöksentekoprosessin toimivuutta sekä yhteistyötä ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien välillä.

Itsearvioinnin tulosten mukaan Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus on onnistunut parhaiten sairaanhoitopiirin edunvalvonnassa sekä tehtävässään hallinnon järjestämisessä ja kehittämisessä.

Saatujen tulosten mukaan hallitus koki, että päätettäväksi tulevat asiat on valmisteltu hyvin, mutta lisää tietoa jäätiin kaipaamaan eri päätösvaihtoehtojen vaikutuksista. Itsessään työskentelyn hallituksessa nähtiin olevan keskustelua sallivaa ja yhteistyötä rakentavaa.

Sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz pitää itsearviointia hyvänä työkaluna hallituksen jäsenille.

– Tietääkseni itsearviointia ei ole aikaisemmin tehty ja uskon, että hallituksen jäsenet haluavat tietää mitä mieltä muut jäsenet ovat ja mitä yhteenlaskettu arviointi osoittaa. Mielestäni arviointi oli hyvin myönteinen asia. Sen esiintuoma tulos vahvistaa jäsenille käsitystä siitä, että n toimittu oikealla tavalla toimikauden aikana. Esillä on ollut useita vaikeita asioita vuosien varrella ja hallitus on ratkaisuihin tyytyväinen. Allekirjoitan myös itse tuloksen.

18.12.2020 redaktion_toimitus