Valtuusto on toimielin, joka viime kädessä vastaa sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta. Juhannuksen jälkeisenä maanantaina valtuusto kokoontui käsittelemään ison nipun merkittäviä asioita.

Meneillään oleva vuosi on tämän valtuuston viimeinen. Ensi vuodelle valitaan uusi valtuusto ja vuonna 2022 uusi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa toimintansa.

- Viime vuosi oli Vaasan sairaanhoitopiirille erityisen menestyksellinen. Taistelu Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen asemasta päättyi onnellisesti, ja Vaasan keskussairaala sai vastuun potilasturvallisuuden kansallisesta kehittämisestä. H-talon – joka on piirin suurin investointi kautta aikojen – rakentaminen etenee aikataulun ja budjetin mukaisesti. Kaikki sairaanhoitopiirin valtuuston tekemät päätökset on tehty yksimielisesti. Yhteisymmärrys sairaalan kehittämisestä on ollut sydänkirurgiaa lukuun ottamatta laajaa kaikkina näinä yli 10 vuotena, joina olen toiminut valtuuston puheenjohtajana. On suuri kunnia saada johtaa sairaanhoitopiirin valtuustoa, kertoo Vaasan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman.

Valtuustossa on jokaisesta sairaanhoitopiirin omistajakunnasta kunnan asukaslukuun suhteutettu edustajamäärä. Yhteensä valtuustossa istuu täten 34 luottamushenkilöä.

Keskeisiä päätöksiä vähintään kahdesti vuodessa

Tavallisesti valtuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2020 ensimmäinen kokous pidettiin maanantaina 22.6. Kuten aiempinakin vuosina, myös tämän vuoden kesäkuun kokouksessa vahvistettiin edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilintarkastajien kehotuksesta toimintakertomukseen tehtiin myös lisäys, jossa selvitetään koronaviruspandemian vaikutuksia sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen vuonna 2020. Lisäksi valtuustolle annettiin tiedoksi vuoden 2019 toimintaa koskevat henkilöstöraportti, laaturaportti ja arviointikertomus.

Yksi kokouksen päätöksistä koski hallintosäännön muutoksia.

- Sairaanhoitopiirin toimivaltaa ohjaa hallintosääntö. Olemme tehneet hallintosääntöön ajankohtaisia muutoksia ja selkeytyksiä, joiden johdosta hallintosääntö on nyt toimivampi kokonaisuus, hallintojohtaja Juha Post toteaa.

Sairaanhoitopiirin päätöksentekoelinten toiminta jatkuu jälleen 17.8.2020 hallituksen kokouksella.

Sisältösivu

Valtuuston esityslista ja pöytäkirjat

21.10.2015Allmän förvaltning 2

Esityslista on luettavissa ennen kokousta, ja se korvataan kokouksen jälkeen pöytäkirjalla kun tarkastus on suoritettu. Pöytäkirjat ovat luettavissa vuoden ajan kokouspäivästä. Alla olevat tiedostot ovat pdf-tiedostoja.

Lue koko artikkeli
18.12.2020 redaktion_toimitus