Vaasan sairaanhoitopiirillä on osakkeita 16 yhtiössä ja piiri on mukana niissä pääasiassa pienomistajana.  Jotta yhtiöltä saadaan tarpeenmukaisia palveluita, on omistajaohjauksella tärkeä rooli palvelujen saannin varmistamisessa. Nyt omistajaohjauksen tavoitteet vuodelle 2021 on määritelty.

Viime kesäkuussa sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi omistajaohjauksen periaatteet. Omistajaohjausta terävöittämällä sairaanhoitopiiri halusi tuoda omat tavoitteensa näkymään yhtiöiden toiminnassa entistä enemmän. Periaatteiden määrittelyn jälkeen sairaanhoitopiirin hallitus on lähtenyt linjaamaan tarkemmin omistajaohjauksen tavoitteita. Omistajaohjausjaosto, joka toimii hallituksen alaisena, on käsitellyt nyt hyväksytyt ensi vuoden tavoitteet syksyn aikana kaksi kertaa.

Sekä omistaja- että asiakasnäkökulma mukana yhteistyössä

- Omistajaohjauksen avulla sairaanhoitopiiri pystyy aiempaa paremmin sekä tarkentamaan että viestimään näkemystään siitä, miten toimintaa halutaan harjoittaa niissä yhtiöissä, joissa se on osakkaana. Tytäryhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen perustuu sairaanhoitopiirin strategiaan, ja ne toimivat siten tarkoituksenmukaisina välineinä toiminnan ohjaamisessa toivottuun suuntaan, sanoo Hans Frantz, sairaanhoitopiirin hallituksen ja omistajaohjausjaoston puheenjohtaja.

Sairaanhoitopiiri haluaa kehittää omistajaohjausta tuomalla sekä omistajan että asiakkaan näkökulman mukaan yhteistyöhön yhtiöiden johdon kanssa. Vaasan kaupungin kanssa ollaan keskusteltu yhdessä niistä tavoitteista, joita osapuolilla on TeeSe Botnian, Mico Botnian ja TT Botnian* (31.12. saakka Vaasan Aluetyöterveys) toiminnalle. Näihin tavoitteisiin sisältyy esimerkiksi palautekanavien luomista, työterveyslääkäreiden rekrytoinnin kehittämistä ja asiantuntijuuden vahvistamista. Joidenkin yhtiöiden kustannuksille on asetettu myös säästötavoitteita.

18.12.2020 redaktion_toimitus