Covid-19-viruksen värittämä kevät jätti jälkensä Vaasan sairaanhoitopiirin talouteen. Huhtikuun lopussa julkaistu vuoden ensimmäisen neljän kuukauden välitilinpäätös näyttää alijäämäksi hieman reilua miljoonaa euroa. Keväästä selvittiin kuitenkin pelättyä paremmin, sillä piiri noudatti tiukkaa taloudellista linjaa strategiansa mukaisesti jo ennen poikkeusolojen voimaanastumista. Monia muita sairaanhoitopiirejä kevään olot rokottivat armottomammin.

Vuosi alkoi suunnitelmien mukaisesti ja toiminta pyöri täysillä, mutta maaliskuulle tultaessa koronapandemian nopea leviäminen pysäytti maailman tavalla, jota ei nykyajassa ole koskaan aiemmin nähty. Tästä huolimatta teimme kevään välitilinpäätöksen normaalilla sairaanhoitopiirin organisaationmalliin pohjautuvalla tavalla, kertoo Vaasan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Lena Nystrand.

Jo alkuvuodesta sairaanhoitopiirillä oli haasteita pitää kustannustaso niissä kehyksissä, joita sille oli asetettu talousarviossa. Kevään odottamattomassa tilanteessa suunniteltua toimintaa ei voitukaan toteuttaa tavoitellulla määrällä ja tehokkuudella. Myös henkilöstöä jouduttiin siirtämään ja kouluttamaan uusiin tehtäviin.

– Tehdyt toimenpiteet olivat välttämättömiä, jotta pandemian leviäminen saatiin minimoitua ja vaikutukset hoidettua parhaalla mahdollisella tavalla. Vaasan keskussairaalalla oli hyvät valmiudet kaikkeen tähän. Pystyimme toimimaan vastuullisesti. Saimme myös hankittua kaiken tarvittavan, kuten suojavälineet, hyvin ja kohtuullisilla hinnoilla, josta kuuluu kiitos pohjalaiselle kekseliäisyydelle, kiteyttää Nystrand.

Erityisjärjestelyistä johtuen, sairaalan toiminnan tuotot jäivät pandemian aikana, toukokuun loppuun mennessä, 4,3 miljoonaa pienemmiksi normaalioloihin verrattuna.  

– Muutos- ja valmiuskustannuksista sekä suojavarusteista tuli lisäkustannuksia ja yhteenlaskettuna kevään vaikutukset tekevät noin kuusi miljoonaa euroa. Summa kasvaa vielä jonkun verran kesäkuussakin, Nystrand selvittää.

– Vuoden ensimmäiseltä neljältä kuukaudelta sairaanhoitopiiri laskutti omasta toiminnastaan omistajakuntiaan 1,5 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Toistaiseksi kunnilta on laskuttamatta noin miljoona euroa koronapotilaiden hoidosta. Vielä laskua ei ole lähetetty, sillä sairaanhoitopiiri odottaa ensin tietoa valtion koronapandemian aiheuttamien kulujen korvauksista.

Sairaanhoitopiirin talouden haasteita täynnä olevan vuoden loppulukemiin vaikuttaa paljon tulevan syksyn tilanne.

– Jos syksyä eletään normaalioloissa, pyritään toimintavolyymin kasvatus saamaan käyntiin heti ja täysvauhdilla viimeistään elokuussa lomakauden jälkeen. Samalla toivotaan, ettei koronapandemian toista aaltoa tule, millä olisi sairaanhoitopiirin taloudelle huomattavat vaikutukset, kertoo Nystrand.  

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu seuraavan kerran elokuussa, jossa hallitus ottaa kantaa talouden tasapainottamisen vaatimiin toimenpiteisiin.

18.12.2020 redaktion_toimitus