Sosiaali- ja terveysministeriö on 12.5.2020 myöntänyt kolmen miljoonan valtionavustuksen Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskukselle vuosille 2020–2022.

Vaasan sairaanhoitopiirille on myönnetty kolmen miljoonan valtionavustus, joka on tarkoitettu Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskukselle ja sen kansallisen koordinointitehtävän hoitamiseen. Keskus koordinoi ja tuottaa tulevaisuudessa kansallisia suosituksia, toimintamalleja ja uusia työkaluja potilas- ja asiakasturvallisuuden kentällä niin ammattilaisille kuin asiakkaillekin.

– Otamme kiitollisina vastaan sairaanhoitopiirillemme myönnetyn valtionavustuksen. Suomessa on jo nyt tehty paljon hyvää työtä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi. Kansallinen keskus tulee viemään yhä korkeammalle tasolle potilasturvallisuutta vahvassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, kertoo Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.

Ensimmäisten toimintakuukausiensa aikana kansallisen keskuksen toiminta on ehditty käynnistää ja sen tulevaisuutta suunnitella. Myös keskuksen ensimmäiset työtekijät ovat aloittaneet.

Mittaamalla kohti yhä laadukkaampaa hoitoa

Yksi keskuksen tärkeimmistä tehtävistä on kehittää tapoja mitata potilasturvallisuutta.
– Tänä keväänä selvitämme esimerkiksi, millainen on potilas- ja asiakasturvallisuuden nykytila kansallisella tasolla. Tämän perusteella tuotamme myös ehdotuksen yhteisistä mittareista, joita voidaan hyödyntää valtakunnallisesti, täsmentää tutkimusjohtaja Tuija Ikonen.

Keskuksen toiminnalla pyritään myös vahvistamaan potilaan ja asiakkaan asemaa.
– Asiakasnäkökulma ja potilaan osallistuminen turvallisuuden varmistamiseen potilaan roolin ovat olennaisia tekijöitä, kun potilasturvallisuutta kehitetään. Meillä on myös Vaasassa kaikki valmiudet ottaa huomioon puhutun kielen vaikutus potilasturvallisuuteen, Ikonen täsmentää.

Keskusta perustettaessa käynnistettiin myös asiantuntijaverkosto, joka kokoaa yhteen potilasturvallisuuden asiantuntijat valtakunnallisesti.


– Keskukselle tärkeitä kumppaneita ovat alueen korkeakoulut, jotka tekevät tutkimusta ja lisäävät osaltaan potilasturvallisuusosaamista. Myös tulevassa organisaatiossa, Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymässä, pystymme myös tekemään entistä enemmän yhteistyötä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa, kertoo Ikonen.  

Verkosto on toiminut aktiivisesti myös koronaepidemian aikana, sillä se on järjestänyt kaksitoista infotilaisuutta ajankohtaisista potilasturvallisuuteen vaikuttavista asioista eri sairaanhoitopiirien johtaville virkamiehille sekä muille turvallisuus- ja laatuasiantuntijoille.

Mikä on Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus?

Vaasan sairaanhoitopiirin vuonna 2019 perustama keskus kehittää yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa hoidon ja palvelujen turvallisuutta. Se etsii aktiivisesti potilasturvallisempia toimintatapoja testaamalla ja tutkimalla eri menetelmien vaikuttavuutta. Tavoitteena on hyväksi havaittujen toimintatapojen juurruttaminen, tutkimuksen edistäminen ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen.

Keskus toimii yhteistyössä eri alan asiantuntijoiden kanssa ja haluaa tarjota toiminta-alustan potilasturvallisuuden asiantuntijaverkostoille alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Tutustu keskuksen toimintaan osoitteessa:
www.vaasankeskussairaala.fi/potilas--ja-asiakasturvallisuuden-kehittamiskeskus/

18.12.2020 redaktion_toimitus