Nuoret lääkärit ovat arvioineet Vaasan keskussairaalan jälleen viiden tähden koulutussairaalaksi. Erityisellä kunniakirjalla palkittiin lastentaudit, jota kaikki vastaajat suosittelivat.

Vaasan keskussairaala sekä Vaasan terveyskeskus saivat jo kolmatta kertaa täydet viisi tähteä nuorille lääkäreille suunnatussa koulutuspaikkakyselyssä. Samaan ylsi Vaasan lisäksi vain Rovaniemen terveyskeskus. Keskussairaaloissa Vaasa kiri kolmannelle sijalle.

–Olemme yltäneet joka vuosi viiden tähden sairaalaksi, mistä voimme olla ylpeitä. Tulokset ovat yhdenmukaisia myös omien kyselyjemme kanssa, kertoo Vaasan keskussairaalan koulutussuunnittelija Eija Kalliokoski.

Erityisellä kunniakirjalla Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) palkitsi Vaasan keskussairaalan lastentaudit, joka sijoittui toimialakohtaisessa vertailussa kärkipaikalle, sillä jokainen vastaaja suositteli koulutuspaikkaa.

– Lastentautien vastuualueella nuorten lääkärien kouluttamiseen osallistuvat kaikki kaksitoista erikoislääkäriä, kertoo lastentautien vastuualuejohtaja Tarja Holm, joka vastaanotti kunniakirjan NLY:n järjestämässä juhlatilaisuudessa Helsingissä.

Holmin ja naistentautien ylilääkärin Sari Silventoisen mukaan Vaasan keskussairaalan hyvä menestys perustuu nuorten lääkärien tasavertaiseen kohteluun ja avoimeen viestintään, jotka mahdollistavat lääkärien nopean kehittymisen.

– Kohtelemme erikoistuvia lääkäreitä tasavertaisina työyhteisön jäseninä, joiden toiveita ja mielipiteitä kuunnellaan aidosti. Kaikilla on myös nimetty tutor-lääkäri, joka järjestää työajalla säännölliset tapaamiset koulutettavien kanssa. Lisäksi pienen työyhteisön etuna on se, että opimme tuntemaan erikoistuvat lääkärimme hyvin. Myös palautteen antaminen puolin ja toisin on helppoa, Holm ja Silventoinen summaavat.

Vastauksia Nuorten lääkärien yhdistyksen ja Lääkäriliiton kyselyyn saatiin 1 721, joissa arvosteltiin yhteensä 85 nuorten lääkärien koulutuspaikkaa Suomessa. Koulutuspaikkakysely on toteutettu joka vuosi vuodesta 2017 lähtien. Lue lisää kyselyn tuloksista Nuorten Lääkärien Yhdistyksen nettisivuilla.

 

18.12.2020 redaktion_toimitus