Keskiviikkoiltana 5.2. tehdyn teknologiapäivityksen vuoksi Vaasan keskussairaalan potilastietojärjestelmässä havaittiin ongelma henkilötietojen käsittelyssä. Ongelma on saatu kokonaisuudessaan korjattua ja kaikki henkilötiedot on käyty läpi ja ajantasaiset tiedot on tarkistettu. Tietojärjestelmien palvelutuottajat tarkastavat korjatut tiedot vielä uudestaan järjestelmistään, tarkistukset ovat käynnissä, mutta eivät vaaranna sairaalan normaalia toimintaa.

Häiriön vaikutus on tarkentunut yhteensä kahdeksaan potilaaseen. Kuuden heistä tietoja on mennyt Kanta-arkistoon, joista neljälle palvelutapahtuman korjaustoimenpiteet tehtiin torstai-illalla. Kahdella potilaalla oli Kanta-arkistossa merkintöjä, jotka on korjattu perjantain aikana. Nämä vaativat lääkärin uudelleenhyväksynnän. Kahden potilaan laboratoriopyyntö oli lähtenyt yliopistosairaalan väärin tiedoin, tieto oli korjattu heti paikan päällä. Kaikkiin potilaisiin, joiden tietoihin häiriö on vaikuttanut, ollaan yhteydessä kirjeitse. Jatkossa vastaaviin päivitystilanteisiin varaudutaan vielä tarkemmin, jotta uusia häiriöitä ei pääsisi syntymään.

Tapauksesta ei ole aiheutunut haittaa potilaiden hoitoon, eikä järjestelmähäiriön johdosta potilaiden terveystietoja ole vuotanut järjestelmän ulkopuolelle. Potilaille häiriö näkyy kahtena merkintänä Kanta-arkistossa.

18.12.2020 redaktion_toimitus