Keskiviikkoiltana 5.2. tehdyn teknologiapäivityksen takia Vaasan keskussairaalan potilastietojärjestelmässä on havaittu ongelma. Ongelman syy on selvitetty ja siitä aiheutuneita virhetietoja korjataan.

Henkilökunnalle on välittömästi ongelman havainnon jälkeen annettu tarkat ohjeet tarkistaa kaikkien potilaiden tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. Potilaille, joiden tiedoista on kyse, ei ole aiheutunut haittaa eikä heidän tietoturvansa ole vaarantunut. Sairaalasta otetaan yhteyttä niihin potilaisiin, joiden tietoihin häiriö on vaikuttanut.

18.12.2020 redaktion_toimitus