Ensi vuosi tulee olemaan Vaasan sairaanhoitopiirin toiminnassa poikkeuksellinen. Samaan aikaan rakennetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää ja toteutetaan erikoissairaanhoidon palvelut normaalina toimintana. Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet vuosille 2021-2023 on nyt hyväksytty sairaanhoitopiirin valtuustossa.

Vuoden 2021 talousarvion toimintakulut kasvavat 4,7 % 259,2 miljoonaan euroon. Taloussuunnitelmaa tehtäessä on haettu säästöjä koko organisaation tasolla ja palvelualueilla ja vastuualueilla on laadittu konkreettisen suunnitelmat säästökohteista. Sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 30.11. hyväksynyt talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2021-2023.

- VKS2025 –strategiaohjelman mukaisilla rakennemuutoksilla saadaan ensi vuonna yhteensä 1,7 miljoonan euron säästöt. Säästökohteet on suunniteltu niin, että palvelu ja hoito pysyvät tavoitteidemme mukaisesti korkeatasoisina ja asiakkaiden kokema laatu on Suomen parasta, sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen sanoo.

Talousarvion korotuksessa on verrattuna kuluvaan vuoteen mukana työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset ja palkkakustannukset ovat vuonna 2021 116 miljoonaa euroa. Talousarvioon sisältyy eri valtionosuuteen oikeutettujen hankkeiden kustannuksia, potilasturvallisuuskeskuksen toiminta sekä hyvinvointialueen suunnittelukustannuksia. Varsinaisen oman toiminnan kustannukset kasvavat ainoastaan 1,7 %

Talousarvion kasvu on samassa linjassa erikoisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien, eli Satakunnan ja Varsinais-Suomen kanssa.

Koronapandemian valtionavustuksilla tasataan vuoden 2020 tilinpäätös

Vaasan sairaanhoitopiirille on myönnetty valtion jakamaa koronapandemian aiheuttamien kulujen korvaamiseen tarkoitettua avustusta 5,7 milj. euroa. Avustuksen ansiosta vuoden 2020 tilinpäätös saadaan tasattua niin, että alijäämää ei synny.

18.12.2020 redaktion_toimitus