Koronaepidemia on vaikuttanut Vaasan keskussairaalan toimintaan. Vuodeosastojen käyttöaste on ollut normaalia pienempi, minkä johdosta vaativan kuntoutuksen osasto suljettiin toistaiseksi toukokuun puolivälissä ja sen toiminta on jatkunut osastolla E5.

Vaativan kuntoutuksen osasto jatkaa normaalia toimintaansa 10.8. Tammikaivontien tiloissa. Vaativan kuntoutuksen toiminta on osaston omien tilojen sulun jälkeen jatkunut osastolla E5. Osaston 20 työntekijää ovat siirtyneet tilapäisesti työskentelemään päivystyksen koronanäytteenotossa, E5-osastolla sekä onkologian osastolla.

18.12.2020 redaktion_toimitus