Kriittisimmät potilastietojärjestelmät saatiin kuitenkin toimimaan  jo saman illan aikana.

Vaasan keskussairaalan puhelin- ja verkkoyhteyksissä ollut ongelma maanantaina johtui konesalikytkimiin tehdystä virheellisestä toimenpiteestä, joka aiheutti laajamittaisen verkko-ongelman. Vian aikana esimerkiksi potilastietojärjestelmä eivätkä puhelinyhteydet toimineet.

- Korjaustoimenpiteet aloitettiin välittömästi. Verkko-ongelma saatiin korjattua nopeasti, mutta verkon kuormituksen seurauksena osa palvelimista joutui vikatilaan ja järjestelmien toiminta häiriintyi. Kriittisimmät potilastietojärjestelmät saatiin kuitenkin toimimaan maanantai-illan aikana klo 18.40, kertoo IT-johtaja Pia Haglund Vaasan keskussairaalasta.

Häiriötilanteen aikana organisaatio siirtyi käyttämään varajärjestelmiä. Näin ollen hoitotyö ei vaarantunut ja potilaat saatiin hoidettua.

- Olemme ottaneet opiksi tästä inhimillisestä erehdyksestä: Lisäämme konesalien häiriönsietokykyä verkkohäiriöiden varalta. Jatkossa asiantuntijat hoitavat työparina näitä töitä varmistaaksemme, jotta vastaavaa ei enää sattuisi, Haglund sanoo.

18.12.2020 redaktion_toimitus