Vaasan keskussairaalan päivystys ruuhkautui vuodenvaihteessa ja se teki toiminnasta haastavan. Ruuhkautumisen syynä olivat suuri potilasmäärä ja jatkohoitopaikkojen puute. Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi aloitettiin heti. Pyydämme anteeksi haittaa, mitä ruuhkatilanteesta aiheutui potilaille ja heidän omaisilleen. Kiitämme henkilökuntaa siitä, että se haasteista huolimatta teki kaikkensa.

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle maanantain 20.1.2020 kokouksessa esiteltävän selvityksen mukaan päivystyksen potilasmäärä oli ajalla 23.12.2019-7.1.2020 20 % suurempi edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi puheluiden määrä oli 30 % edellisvuotta suurempi. Tilannetta hankaloitti myös se, ettei päivystyksen potilaille järjestynyt jatkohoitopaikkaa.

Tulevaisuudessa vastaavan kaltaisia tilanteita voi henkilöstön rekrytointihaasteiden takia syntyä uudelleen. Siksi keskussairaalassa on välittömästi ryhdytty suunnittelemaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Alueellinen suunnittelu hyvissä ajoin ennen loma-aikoja on avainasemassa päivystyksen ruuhkaantumisen välttämiseksi. Yhteistyö ja avoin keskustelu Pohjanmaan alueen perusterveyden- ja sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon välillä on avainasemassa ennaltaehkäisevässä suunnittelussa.

18.12.2020 redaktion_toimitus