Vaasan sairaanhoitopiirin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 6.5. Säästö- ja tehostamistoimenpiteet pystytään toteuttamaan ilman henkilökunnan lomauttamista.

Koronaepidemian takia osa keskussairaalan toimintaa on kevään aikana ollut normaalia pienempää. Samaan aikaan kuormitus on kasvanut tietyissä yksiköissä. Kun kustannukset ovat nousseet toisaalla ja asiakasmäärä laskenut samaan aikaan toisaalla, oli selvitettävä tarkemmin, miten pandemia on vaikuttanut toimintaan ja talouteen. Sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan 3.4. käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat koko sairaanhoitopiirin henkilökuntaa.

- Yhteistoimintaneuvotteluissa selvitettiin, miten koronatilanne on vaikuttanut sairaalan toimintatuloihin, toiminnan volyymiin ja henkilöstöresursseihin, kertoo hallintojohtaja Juha Post.

Varautumista syksyn toimintaan

Yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena henkilökuntaa ei tarvitse lomauttaa ollenkaan. Sen sijaan toteutetaan muutamia tehostamistoimia, joilla varmistetaan syksylle riittävä henkilöstökapasiteetti. Jotta syksyllä on normaalitoiminnan edellyttämä henkilöstömäärä käytössä, on osa vuosilomia aikaistettu niin, että osa lomista pidetään jo 14.6. mennessä. Normaalia ei-kiireellistä toimintaa on käynnistetty vaiheittain.

- Olemme tyytyväisiä siihen, että ketään ei tarvitse lomauttaa ja suunnitellut kesälomatkin saadaan pidettyä, Post toteaa.

18.12.2020 redaktion_toimitus