Pohjanmaan kunnat ovat mukana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeessa, joka on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on parantaa perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta, ennaltaehkäisevyyttä, laatua, vaikuttavuutta ja yhteentoimivuutta. Lisäksi tavoitteena on kehittää palveluja, jotka vastaavat väestön tarpeita entistä paremmin. Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus on päättänyt hakea Sote-keskus –hankkeelle täydentävää valtionavustusta. Rahoitus mahdollistaisi kehittämistyön jatkumisen vuosina 2022–2023.

Sote-keskus –hankkeen täydentävällä valtionavustuksella turvataan palveluiden laaja-alainen kehittäminen Pohjanmaan hyvinvointialueella. Sosiaali- ja terveyspalvelujen painopiste halutaan tulevaisuudessa siirtää ennaltaehkäiseviin ja ennakoiviin toimenpiteisiin. Ennaltaehkäisevän työn roolia suunnitellaan vahvistettavan esimerkiksi mielenterveyden, perhekeskuksen ja suun terveyden palveluissa. 

Pohjanmaalla halutaan tulevaisuudessa parantaa sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanottopalveluiden saatavuutta ja purkaa hoitojonoja. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle nopeampi ja oikea-aikainen hoitoon pääsy. Alueella tahdotaan parantaa erityisesti mielenterveyden ja suun terveyden palveluiden saatavuutta. Sosiaalityön ja terveydenhuollon yhteistyötä ja siihen liittyviä prosesseja halutaan kehittää osaksi vastaanottopalveluita. Myös nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi suunnitellaan toimenpiteitä.

Suunnitelmissa digitaalisuuden laajempi hyödyntäminen

Digitaalisia työvälineitä tahdotaan hyödyntää ja ottaa käyttöön tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa yhä laajemmin. Erilaisia etäpalveluita halutaan käyttää apuna esimerkiksi asiakkaiden kotikuntoutuksessa. Myös palveluiden monimuotoisuutta ja digitaalisia yhteydenottokanavia halutaan lisätä.

Pohjanmaalla aiotaan lähivuosina keskittyä myös ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen. Suunnitelmissa on, että kotona asumista tuetaan enenemässä määrin myös hyvinvointiteknologian avulla. Kotihoidon palveluja halutaan kehittää, sekä taata laadukas hoito ja osaavan henkilöstön riittävä määrä.

 

Lisätietoja:

Pia Vähäkangas

Hankejohtaja, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus hanke

Puhelin 040 805 1455

22.11.2021 Redaktion_Toimitus