Maanantaina 22.11.2021 kokoontunut Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus päätti esittää valtuustolle, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä jatkaa vuoden 2022 ajan erikoissairaanhoidon järjestämisen sopimusta Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää edeltäneellä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on ollut erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Turun yliopistollisen keskussairaalan eli TYKS:in kanssa vuosille 2017–2021. TYKS:in erityisvastuualueeseen eli erva-alueeseen kuuluvat Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Vaasan sairaanhoitopiirin nykyinen sopimus on valmisteltu yli neljä vuotta sitten, minkä vuoksi sopimuksessa ja sen liitteissä oli osittain vanhentuneita kohtia koskien muun muassa organisaatiomuutoksia sekä lainsäädännön ja käytännön toimintojen muutoksia.

TYKS:in erva-alueen johtajaylilääkärit ja hallintoylihoitajat ovat käyneet nykyisen sopimuksen läpi ja sopimusta on päivitetty vanhentuneiden tietojen osalta. Sopimuksen tavoitteet ovat säilyneet ennallaan ja sopijaosapuolten välistä yhteistyötä jatketaan tuttuun malliin vuonna 2022. Vaasan sairaanhoitopiiristä sopimuksen päivitystyössä on ollut mukana johtajaylilääkäri Peter Nieminen. Hänen mukaansa yhteistyö TYKS:in kanssa on toiminut hyvin ja sillä on tärkeä merkitys sairaanhoitopiirille.

Vuonna 2023 sopimus hyvinvointialueelle

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus laaditaan kunnallisvaltuustokausittain, joka on vuodet 2021–2025. Koska tammikuussa aloittava Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä toimii vain vuoden verran kuntayhtymänä, on uusi sopimus laadittu vain vuodeksi 2022. Vuoden 2023 alusta lukien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueelle valtakunnallisen sote-uudistuksen myötä ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä lakkaa olemasta.

Valtakunnallisen uudistuksen astuessa voimaan korvautuu vuoden 2022 ajaksi tehty erva-sopimus lain määräyksen mukaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksella.

Terveydenhuoltolain 43 § mukaan erikoissairaanhoidon yhteensovittamiseksi erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät laativat erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen kunnallisvaltuustokausittain. Sopimuksessa on lain mukaan sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista.

 

 

22.11.2021 redaktion_toimitus