Vaasan keskussairaala on ensimmäisenä sairaalana Suomessa ottanut rutiinikäyttöön geenitestin, jonka avulla tunnistetaan potilaat, joilla on vaara saada normaaliannoksisista fluoropyrimidiinisyöpälääkkeistä vakavia haittavaikutuksia.

Fluoropyrimidiinejä ovat tablettimuotoinen kapesitabiini ja suoneen annettava 5-fluorourasiili. Ne ovat käytetyimpiä syöpälääkkeitä monissa syövissä.  Arvioidaan, että noin 10%:lla väestöstä on osittainen fluoropyrimidiiniä hajottavan DPD entsyymin puutos ja että 0,5%:lla tämä entsyymi puuttuu kokonaan. Entsyymin toimimattomuuden seurauksena fluorourasiilia kertyy elimistöön, mikä aiheuttaa normaalia vakavampia haittavaikutuksia. Viime vuoden huhtikuussa Euroopan lääkevirasto antoi suosituksen, että DPD entsyymin toimimattomuus tulee selvittää kaikilta potilailta ennen ko. lääkkeiden antamista. Näin Suomessa onkin aloitettu laajamittainen testaus.  Vaasassa aktiivinen testaus aloitettiin kolme vuotta sitten, eikä yhtään vakavaa entsyymin toimimattomuuteen liitettyä kuolemaan johtanutta haittavaikutusta ole sen jälkeen havaittu.

DPD entsyymin rakentumista ohjaa DPYD geeni, josta on löydetty paljon eri mutaatio-variaatioita. Näistä mutaatio-varianteista kuitenkin vain pieni osa liittyy DPD entsyymin toimimattomuuteen. Ennakoiva seulonta DPYD-geenin muutoksille mahdollistaa sekä täysin puuttuvan entsyymin että myös osittaisen entsyymipuutoksen löytämisen.

Ensimmäiset kahden vuoden rutiiniseulontatulokset Vaasan keskussairaalan onkologian poliklinikalla on nyt selvitetty: 8% potilaista (13 potilaalla 167:stä) esiintyi DPD-puutetta aiheuttavia patogeenisiä DPYD-variantteja. DPD-puutos näillä potilailla vahvistettiin edelleen analysoimalla DPD-entsyymiaktiivisuus, mikä on tärkeää harkittaessa fluoropyrimidiinin annosta. Näitä lääkkeitä voi käyttää osittaisessa DPD entsyymipuutoksessa, mutta annoksen tulee olla 50 75% normaalia pienempi.

– Mielenkiintoista on, että tunnistimme patologisten varianttien joukossa olevan muualla Euroopassa harvinaisen variantti eksoni 4 deleetion (1/3 löydetyistä patogeenisistä varianteista). Sen suuri esiintyvyys suomalaisten potilaiden keskuudessa korostaa täysimittaisen DPYD-geenin analyysin merkitystä, sanoo Vaasan keskussairaalan onkologian ylilääkäri Antti Jekunen.

Jekunen kertoo, että kyseinen löydös toi myös julkaisun kansainväliseen tiedelehteen (Saarenheimo ym., Cancer Chemotherapy Pharmacol. 2021).

Käyttöönotettu rutiinitutkimus on myös tuonut mukanaan jatkotutkimuksen, jossa Tampereen Fimlabin tutkijoiden kanssa kehitettiin erityinen menetelmä juuri eksoni 4 variantin osoittamiseen, jolloin ei tarvitse tehdä kalliimpaa geenin sekvensointia. Testi tulee saataville toukokuussa 2021.

Uuden rutiinimenetelmän hallittu käyttöönotto vaatii henkilöstöresurssia, joka onkologian klinikalla onneksi oli tutkimushoitajissa. He vastasivat logistiikasta ja potilaiden seurannasta menossa olleiden lääketutkimusten ja potilaspapereihin perustuvien rekisteritutkimusten ohella.  Vaasan keskussairaalan onkologian ylilääkäri, professori Antti Jekunen haluaa tässä yhteydessä kiittää Pohjanmaan syöpäyhdistystä.

– Se että saamme Pohjanmaan Syöpäyhdistykseltä tukea tutkimushoitajan palkkaan, on erittäin tärkeää onkologian poliklinikalle. Itse asiassa yhdistyksen tuki mahdollisti potilaita hyödyttävän geenitestin nopean käyttöönoton, Jekunen sanoo.

Pohjanmaan Syöpäyhdistys rahoittaa tutkimushoitajan palkkausta syöpätutkimukseen kohdennetuin lahjoitusvaroin.

– Olemme ylpeitä siitä, että Vaasassa tehdään syöpätutkimusta potilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Mitä vahvempi sairaala on, sitä paremmin potilaat voivat, sanoo Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Markku Suoranta.

 

Kuvateksti: Uuden geenitestin ottaminen rutiinikäyttöön edellytti hyvin organisoitunutta yksikköä. Kuvassa vasemmalta Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Markku Suoranta, Vaasan keskussairaalan onkologian poliklinikan tutkimushoitaja Niina Salo, solubiologi Jatta Saarenheimo, professori Antti Jekunen, koordinoiva osastonhoitaja Tiia Sirkola, apulaisosastonhoitaja Sonja Karinkanta ja tutkimushoitaja Helena Ingo.

23.4.2021 Redaktion_Toimitus