Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus kokoontui maanantaina 27.9.2021 uuden toimikautensa ensimmäiseen kokoukseensa. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus päätti neljästä jaostosta sekä yhdestä toimikunnasta, joihin kaikkiin valittiin kokouksessa puheenjohtajat.

Koska hallituksen toiminta koskee laajaa kenttää, voi hallitus järjestäytyä jaostoihin hallintosäännön 8 §:n mukaan. Hallitus päättää jaostojen jäsenmäärästä, nimeää jäsenet ja heille varajäsenet sekä valitsee jaoston puheenjohtajan. Jaoston jäseniksi puheenjohtajaa lukuun ottamatta voidaan valita muitakin kuin hallituksen jäseniä ja varajäseniä.

Hallituksen alaisuudessa tulevat toimimaan jo entuudestaan tutut henkilöstöjaosto ja omistajaohjausjaosto sekä vuoden 2022 alusta alkaen uusina jaostoina kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto ja yksilöjaosto, jolloin Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän uusi hallintosääntö tulee voimaan. Jaostojen tarkemmista tehtävistä määrätään uudessa hallintosäännössä. Jaostojen puheenjohtajiksi valittiin Hans-Erik Lindqvist (rkp.) Närpiöstä (henkilöstöjaosto), Hans Frantz (rkp.) Vaasasta (omistajaohjausjaosto), Greger Forsblom (rkp.) Pedersörestä (sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto) sekä Carola Lithén (rkp.) Mustasaaresta (yksilöjaosto).

Hallitus asetti myös kiinteistö- ja toimitilatoimikunnan tälle valtuustokaudelle. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Hans Frantz.  Vaasan keskussairaalan alueella on edelleen käynnissä ja suunnitteilla merkittäviä rakennus- ja saneeraushankkeita, minkä vuoksi hallituksen oli tarkoituksenmukaista asettaa toimikunta. Sen tehtävänä on koordinoida ja valvoa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän kiinteistöjen rakennus- ja vuokraustoimintaa. Kiinteistö- ja toimitilatoimikunnan muodostavat valtuuston puheenjohtajat, hallituksen puheenjohtajat, kuntayhtymän johtaja, sektorijohtajat, tekninen johtaja, toimitilajohtaja ja talousjohtaja.

27.9.2021 redaktion_toimitus