Tammikuussa 2022 toimintansa aloittavan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategia on valmis ja hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa 7.6.2021. Strategia pitää sisällään uuden organisaation arvot, vision, pitkän aikavälin tavoitteet sekä organisaation palveluasennetta kuvastavan kaksikielisen tunnuslauseen ”Hei, kuinka voin auttaa?”, ”Hej, hur kan jag hjälpa dig?”.

Pohjanmaan hyvinvointialueen arvot kiteytetään strategiassa kolmeen sanapariin: Ihmiseltä ihmiselle, eteenpäin katsova ja tasa-arvoinen kohtelu. Visiokseen kuntayhtymä on asettanut läsnäolon potilaan ja asiakkaan arjessa, yhteistyön hyvinvoinnin eteen kaikissa elämäntilanteissa kahdella kielellä sekä innovaatiokykyisen Pohjanmaan, jossa sosiaali- ja terveydenhuolto on yhdistetty ja jonka vaikuttavuus on erinomaista. Osa vision kohdista toistuu tarkemmin määriteltyinä myös strategian pitkän aikavälin tavoitteissa. Tavoitteita ovat läsnäolo arjessa, kestävä talous, Pohjoismaiden huipputason laatu sekä työpaikka, joka on arvostettu.

Monivaiheinen valmistelu hyödynsi maakuntauudistuksen eteen tehtyä työtä

Strategian valmistelu aloitettiin elokuussa 2020 hyvinvointialueen ohjausryhmässä. Strategiatyön taustalla toimi työ, joka tehtiin jo edellisen hallituksen aikana maakunta-  ja soteuudistuksen eteen. Syksyllä työtä jatkettiin sen pohjalta. Syksyn 2020 aikana kuntayhtymän strategisia vaihtoehtoja pohdittiin yhdessä 13 kunnan edustajien kanssa, jotka kuntayhtymään tulevat kuulumaan. Keskusteluissa käytiin läpi muun muassa sitä, mikä kullekin kunnalle on tärkeää uudessa kuntayhtymässä. Samaan aikaan myös kuntien väestöllä ja kuntien sekä nykyisten alueella toimivien kuntayhtymien henkilöstöllä oli mahdollisuus kommentoida strategiaa sähköisen työvälineen avulla. Sähköisessä kyselyssä kysyttiin muun muassa sitä, mikä henkilölle on tärkeää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

–Jo maakuntavalmistelussa ja kuntakierroksella tärkeimpänä asiana esiin tuli, että Pohjanmaalla halutaan kattavat lähipalvelut. Niihin panostamme sekä myös kestävään kehitykseen, korkeatasoiseen asiakas- ja potilasturvallisuuteen sekä siihen, että henkilöstö on valmis suosittelemaan työpaikkaansa, kertoo valmistelusta Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Monien vaiheiden jälkeen valtuusto hyväksyi lopullisen strategian 7. kesäkuuta 2021. Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman pitää valmistuneen strategian tunnuslausetta erinomaisena kuvauksena uuden organisaation asenteesta.

–”Hei, kuinka voin auttaa?” on selkeä signaali siitä, kuinka tahdomme kohdata Pohjanmaan alueen väestön. Olemme heitä varten. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategiaan listattujen tavoitteiden toteuttamiseksi yhtymä laatii myös konkreettisen toimintasuunnitelman, jonka tuloksista tullaan raportoimaan osana tilinpäätöstä.

8.6.2021 redaktion_toimitus