Koronavirustilanne on heikentynyt Vaasan sairaanhoitopiirin alueella nopeasti. Tartuntoja on todettu myös kuudella Vaasan keskussairaalassa työskentelevällä henkilöillä sekä sairaalassa hoidettavilla potilailla kahdella eri osastolla. Virukselle altistuneet noin kolmekymmentä henkilöä on asetettu karanteeniin. Potilaille, joita asia koskettaa, ja heidän omaisilleen on tiedotettu asiasta.

Tilanne vaikuttaa Vaasan keskussairaalan toimintaan ja aiheuttaa tilapäisiä muutoksia vuodeosastopaikkoihin, yksikköjen toimintaan ja elektiiviseen toimintaan. Kirurginen osasto A3 suljetaan toistaiseksi ja osaston potilaat hoidetaan eristettyinä muilla osastoilla.

Toimia tilanteen hillitsemiseksi

Keskussairaalan valmiustilaa on nostettu tehostetun valmiuden tilaan. Virukselle altistuneet henkilöt on asetettu karanteeniin ja myös virukselle edes mahdollisesti altistuneita henkilöitä testataan matalalla kynnyksellä. Opiskelijaharjoittelut ja kaikki koulutukset on keskeytetty 14.2. saakka.

Vierailuja sairaalassa ei suositella

Viruksen leviämisen ehkäisemiseksi on tärkeää, että ulkopuoliset vierailijat käyttävät kasvomaskia, huolehtivat käsihygieniasta ja pitävät kahden metrin suojaetäisyyden muihin henkilöihin. Omaisia pyydetään harkitsemaan vierailun välttämättömyyttä.

Ilmaantuvuusluku Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on nyt 71. Viimeisen vuorokauden aikana alueella on todettu 15 uutta koronatapausta. Myös edeltävinä vuorokausina todettujen tapausten määrä on ollut korkea.  Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä totesi 29.1. alueen siirtyneen jälleen viruksen leviämisvaiheeseen.

29.1.2021 Redaktion_Toimitus