Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus kokoontuivat maanantaina 30.8.2021 viimeistä kertaa kuluvalla kaudella. Kokous sisälsi erilaisten täytäntöönpanopykälien läpikäyntiä ja päätöksentekoa, jonka jälkeen asiat siirtyvät valtuuston käsiteltäviksi 13.9.2021 pidettävään kokoukseen.

Kuluneella kaudella hallituksella oli monia haasteellisia asioita ratkottavanaan. Vuoden vaihteessa toimintansa aloittavan Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu vei paljon aikaa sekä hallituksen luottamusjäseniltä, että viranhaltijoilta.

– Haasteellisista asioista huolimatta kausi on mielestäni mennyt todella hyvin. Hyvinvointialueen valmistelu on ollut niin kattavaa, että hallituksessa asioita on pohdittu melkeinpä jokaisessa kokouksessa. Tästä syystä viime vuoden aikana päätettiin jakaa käsiteltävät asiat siten, että sairaanhoitopiiriä koskevat asiat käsiteltiin omana kokonaisuutenaan ja hyvinvointialuetta koskevat omanaan, peräkkäin samassa kokouksessa. Olen myös tyytyväinen siihen, että sairaala-alueen H-talo etenee suunnitelmien mukaisesti, tiivistää tunnelmia hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz.

Frantz mainitsee kuluneen kauden erityispiirteeksi sen, että Pohjanmaalla hyvinvointialueen valmistelussa on edetty vapaaehtoispohjalta. Tästä syystä hyvinvointialue aloittaa toimintansa jo vuonna 2022, vaikka sote-lain mukaiset hyvinvointialueet aloittavat vasta 2023.

– Asioita on ollut kuitenkin suhteellisen helppo hallinnoida, koska kaikki ovat olleet hyvin yksimielisiä esitetyistä ehdotuksista, Frantz kertoo.

Uuden alueen asiat kiinnostavat koko piiriä

– Hyvinvointialuetta valmistelevat asiat ovat kiinnostaneet koko sairaanhoitopiiriä, sillä suunniteltu alue ottaa hoitaakseen alueen kaikkien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon Pohjanmaalla. Siitä johtuen hyvinvointialueen talousarvion loppusumma on noussut noin 600 miljoonaan euroon ja henkilöstömäärä noin 7000 henkilöön. Tulevan vuoden talousarvion laatiminen onkin haastavaa, sillä arviossa sovitetaan yhteen 13 kunnan ja kahden kuntayhtymän kaikki tiedot, Frantz jatkaa. 

Viime aikoina kiinnostusta on herättänyt piirin uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Puheenjohtaja Frantz toteaa, että hankinnan suhteen lopulliset päätökset tehdään lähiaikoina. Lopuksi hän kiittää kuluneen kauden päätöksentekijöitä hyvin suoritetusta työstä. Vaikka koronaviruspandemia haittasi kaudella sairaanhoitopiirin toimintoja, pääsi hallitus silti melko hyvin tavoitteisiinsa.

KUVA: Visualisointikuva Bothnia High 5 -allianssin kuvapankki.

30.8.2021 redaktion_toimitus