Keräämme tietoa vanhempien tyytyväisyydestä Vaasan keskussairaalan lastenpoliklinikan hoitajien toiminnasta. Osallistu nyt kyselyyn ja auta meitä kehittämään toimintaa!

Voit vastata kyselyyn sähköisesti täältä. Vastaaminen vie vain pari minuuttia aikaa. Poliklinikalla voit vastata kyselyyn myös paperilla ja palauttaa lomakkeen sille varattuun vastauslaatikkoon. Vastausaikaa on 7.–29.4.2021.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Kyselyn ovat laatineet Vaasan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Laura Ollila ja Niina Kivelä ja se on osa opiskelijoiden opinnäytetyötä. Opinnäytetyön aiheena on vanhempien tyytyväisyys lastensa saamaan hoitoon Vaasan keskussairaalan lastenpoliklinikalla. Aihetta tarkastellaan hoitotyön näkökulmasta.

Kyselyyn vastanneet voivat myös osallistua 15 euron lahjakortin arvontaan jättämättä yhteystiedot niille varattuun kenttään kyselyn lopussa.

Lomakkeelle täytettyjä vanhempien vastauksia tullaan käyttämään opinnäytetyön aineistona. Vastaukset käsitellään anonyymisti eikä yksittäistä vastajaa voi tunnistaa vastauksista. Lomakkeet ja arvontaa varten kerätyt yhteystiedot ovat vain opinnäytetyön tekijöiden tiedossa ja tiedot hävitetään tutkimuksen valmistuttua.

Tutkimustulokset tiedotetaan Vaasan keskussairaalan lastenpoliklinikan henkilökunnalle tutkimuksen valmistuttua. Lastenpoliklinikan toimintaa on mahdollista kehittää saatujen tulosten avulla.

Vastauksesi on meille arvokas.

Kiitos osallistumisesta tutkimukseen!

28.4.2021 Redaktion_Toimitus