Sähköisen kyselyn mukaan vanhemmat olivat tyytyväisiä siihen, miten hoitohenkilökunta kohtaa lapsipotilaat. Syksyn 2020 eVanhempainraatikysely käsitteli kohtaamista.

Halusimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Kokemuksesi kohtaamisesta lastenyksikössä asteikolla 1-10 (1 = erittäin huono, 10 = erittäin hyvä) ja perustelut arvosanaan. Mitä pidit tärkeänä kohtaamisessa?               

Saimme vastauksia 32:lta eri vastaajalta. 11 vastasi ruotsinkielellä ja 21 suomenkielellä.  Arviointeja pystyi antamaan erikseen kaikille lastenyksiköille (lastenosasto, lastenpoliklinikka, lastenneurologinen yksikkö, lastenpäivystys, lasten kotisairaala ja vastasyntyneiden tehovalvonta), joissa lasta oli hoidettu. Arviointiasteikko oli 1–10. Kaikkien vastausten keskiarvoksi saatiin 7,6.

Vastauksissa oli nostettu esille seuraavia asioita:

Kokemuksia kohtaamisesta

”Asiantuntevaa ja lämmintä kohtelua ja palvelua. Ihanasti huomioidaan sekä lapsi että äidin huoli. Lasta ei kohtaaminen pelota vaan saadaan lapselle luottavainen ja turvallinen olo.”

”Otroligt nöjda med bemötandet på. barnavdelningen, stort tack.”

”Kaikki on sujunut aina tosi hyvin eikä ajat ole olleet myöhässä, tutkimukset tehty tehokkaasti ja hyvin.”

”Det känns som att personalen alltid lyssnar på föräldrarna och tar bekymmer och oro på allvar. Ni vet att vi känner vårt barn bäst och att få vara med och planera vården gör att vi känner oss viktiga och behövda.”

Mitä pidit tärkeänä kohtaamisessa?

Lapsi-/perhelähtöisyys sekä rauhallisuus olivat asioita, joita monissa vastauksissa nostettiin esiin ja joihin oltiin tyytyväisiä.

”Rauhallisuus, ymmärtäväisyys, se että saa tunteen, että ei ole hätää ja se että tyhmiä kysymyksiä ei ole.”

”Lapsi ja saattaja on huomioitu loistavasti. Keskitytty myös vanhemman vointiin ja jaksamiseen pitkittyneellä päivystyskäynnillä/osastohoidossa. Ihan loistavaa henkilökuntaa!”

”Medmänsklighet och att man lyssnar på föräldrarna.”

”Tillräcklig information åt föräldrarna, fick ställa oändligt med frågor, vänlig personal genomgående som gjorde att vi kände oss trygga hela vägen.”

”Hoitajien ja lääkäreiden vuorovaikutus lasten kanssa on ollut jokaisella kerralla todella hyvä. Myös vanhemmille kerrotaan selvästi asiat.”

”Att barnen tas särskilt i beaktande. Är mycket nöjd med bemötandet på barnavd.”

”Barnpoli har alltid fint bemötande mot alla involverade och ett stort engagemang för barnets bästa.”

”Asiantuntevaa ja lämmintä kohtelua ja palvelua. Ihanasti huomioidaan sekä lapsi että äidin huoli. Lasta ei kohtaaminen pelota vaan saadaan lapselle luottavainen ja turvallinen olo.”

Myös ammattitaito ja ammatillisuus nousivat esille vastauksissa:

”Kaikki lasten kanssa työskentelevät henkilöt osaavat toimia erinomaisesti lasten kanssa. Vastasyntyneiden tehovalvonnassa otetaan koko perhe erinomaisesti huomioon.”

”Kaikki on sujunut aina tosi hyvin, eikä ajat ole olleet myöhässä, tutkimukset tehty tehokkaasti ja hyvin.”

”Det känns som att personalen alltid lyssnar på föräldrarna och tar bekymmer och oro på allvar. Ni vet att vi känner vårt barn bäst och att få vara med och planera vården gör att vi känner oss viktiga och behövda.”

”Ammattitaitoa ja tilannetajua, ja ne näkyivät.”

Kieliasia nousi myös vastauksissa esille ja siinä löytyi parannettavaa:

”Ny läkare varje gång tyvärr. De senaste gångerna läkarbesöket tyvärr på annat än eget modersmål. Plus för att epikrisen äntligen kom översatt till svenska denna gång.”

”Sitä, että perhe saa palvelua omalla äidinkielellä. Vaikka vanhemmat ymmärtäisivätkin toista kotimaista kieltä, ei lapsi sitä välttämättä.” ymmärrä.”

”Språket är även viktigt och tyvärr fås det inte alltid på eget modersmål vilket försvårar i en vårdsituation.”

”Dåliga språkkunskaper hos läkaren.”

Saimme myös toiveen

 "H taloon myös Kanttiini tv.pasi!"

Kaiken kaikkiaan saimme hyvin positiivista palautetta, josta olemme iloisia. Vastaukset voitiin jakaa neljään isompaan pääryhmään: kohtaaminen, ammattitaito, osaaminen ja kielitaito. Saimme muistutusta mm. kieleen liittyvistä asioista ja odotusajoista. Esille nostettuihin asioihin pyrimme kiinnittämään huomiota vielä entistä paremmin jatkossa. Tavoitteenamme on, että lapset perheineen saavat mahdollisimman hyvän kohtaamisen kaikissa lasten yksiköissä, jotta heille jää sairaalakäynnistä positiivinen kokemus.

Pasin lähettämään toiveeseen voimme vastata myöntävästi. Vaikka lastenyksiköt eivät muutakaan uuteen H-taloon, niin varmaa on, että sinne tulee kanttiini sisäänkäynnin yhteyteen ja lounasravintola muutamaa kerrosta ylemmäs.

Mikä eVanhempainraati?

Lapsen huoltajille tarkoitettuja eVanhempainraati-kyselyitä julkaistaan noin kaksi kertaa vuodessa ja niihin voivat osallistua kaikki vanhemmat ja huoltajat Vaasan keskussairaalan verkkosivujen kautta (lasten yksiköiden sivut ja Ajankohtaista-osion uutiset, joita jaetaan sosiaalisen median kanavissa). Kertaluontoinen osallistuminen ei velvoita vastaamaan tuleviin kyselyihin. Kyselyitä on julkaistu tähän mennessä viisi kappaletta.

19.2.2021 Redaktion_Toimitus