Pohjanmaan koronatilanne on heikentynyt viimeisen viikon aikana. Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä totesi tiistain kokouksessaan alueen täyttävän kaikki leviämisalueen tunnusmerkit. Aluehallintovirastolta toivotaan rajoitustoimien jatkamista ja kiristämistä lähiviikoiksi, jotta vaikeutunut tilanne saataisiin kääntymään paremmaksi joulua ja vuodenvaihdetta kohden. Maskin käyttöön kannustetaan myös joukkoliikenteessä matkustettaessa. Ryhmä suosittaa, että yli 60-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat ottavat kolmannen rokotteen niin pian kuin mahdollista. Lisäksi ryhmä korostaa, etteivät kotona tehtävät koronatestit korvaa virallista testiä.

Pohjanmaan koronavirustilanne on vaikeutunut, mutta ei ole kuitenkaan hallitsematon. Tartuntaketjujen jäljitettävyys on heikentynyt jonkin verran, mutta jäljitystyö onnistuu silti edelleen kohtalaisen hyvin. Viime viikolla tartunnanlähteistä jäljitettiin 72 %, kun taas sitä edellisellä viikolla 85 % tartuntaketjuista saatiin jäljitettyä.

Koronatartuntoja on todettu viimeisen viikon sisällä enemmän kuin edeltävänä viikkona. Kokousta edeltävän viikon aikana positiivisia tapauksia todettiin 155, kun taas sitä edellisellä viikolla uusia tapauksia oli 87. Viruksen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 150, kun taas aiempina viikkoina viruksen ilmaantuvuus on liikkunut 95-108 välillä. Viikon sisällä otetuista näytteistä 4,7 % on osoittautunut positiiviksi. Edeltävänä viikkona positiiviksi osoittautui 2,9 % otetuista näytteistä.

Vahva suositus maskin käytölle myös joukkoliikenteessä

Pohjanmaan alueella on voimassa vahva maskisuositus, jolla pyritään hillitsemään koronaviruksen leviämistä. Maskia suositellaan käytettäväksi perheen ulkopuolissa tilanteissa aina, kun turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Koronakoordinaatioryhmä suosittaa maskin käyttöä myös joukkoliikenteessä matkustettaessa, jolloin turvavälejä on vaikea pitää.

Kolmas rokote tärkeä yli 60-vuotiaille ja riskiryhmille

Kolmansia koronarokotuksia annetaan tällä hetkellä yli 60-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville. Koronakoordinaatioryhmä korostaa, että kolmas rokoteannos on tärkeä suoja vakavaa tautimuotoa vastaan. Herkemmin tarttuvan omikron-muunnoksen vuoksi on tärkeää, että kolmannen rokotuksen kohderyhmiin kuuluvat ottavat tehosterokotteen mahdollisimman pian. Koko väestöä kehotetaan huolehtimaan rokotesuojasta heti, kun rokotteen ottaminen mahdollistuu kansallisen rokotusjärjestyksen mukaisesti.

Kotitestit eivät korvaa näytteenottopisteellä otettua testiä

Kotona tehtävien koronatestien suosio on kasvanut viime aikoina. Koronakoordinaatioryhmä muistuttaa, etteivät kotona tehtävät koronatestit korvaa virallista, näytteenottopisteellä otettua koronanäytettä. Kotitestin tulos ei ole yhtä luotettava kuin terveydenhuollon käyttämissä PCR-testeissä. Henkilön, jonka oireet sopivat koronaan, tulee aina hakeutua myös viralliseen koronatestiin luotettavan tuloksen saamiseksi, vaikka kotitestin tulos olisi negatiivinen. Viralliseen testiin hakeutuminen on tärkeää myös siinä tapauksessa, jos kotitesti on näyttänyt positiivista.

Kokoontumisrajoituksille toivotaan jatkoa ja kiristyksiä

Pohjanmaalla on voimassa 19.12. asti kokoontumisrajoitus, jossa kielletään yli 100 hengen yleisötilaisuudet, joissa on käytössä sellaisia katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritetty istumapaikkoja tai jos kyseessä on yleisötilaisuuksiin kuuluvia yhteislaulutilaisuuksia. Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä esitti tiistain kokouksessaan Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolle toiveen kokoontumisrajoitusten jatkamisesta ja kiristämisestä.

Alueelle annettiin 7.12. etätyösuositus, joka on voimassa vuoden loppuun saakka.

Muut Pohjanmaan alueella voimassa olevat suositukset ja rajoitukset ovat luettavissa Vaasan keskussairaalan verkkosivuilta. Sivustolta on luettavissa myös leviämisalueen kriteerien täyttyminen Pohjanmaalla.

Matkustusta koskien koronaviruksen korkean tartuntariskin maat on tarkistettavissa THL:n verkkosivuilta.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 21.12.2021 ja tarvittaessa jo aikaisemmin.

Pohjanmaan koronatilanteen tunnusluvut kootusti

Epidemian leviämisalueen epidemiologiset tunnusmerkit: Täyttyvät Pohjanmaalla (Pohjanmaa on leviämisalue).

Koronavirustartuntojen määrä yhteensä: 4732 (tiistai 14.12.2021)

Alueellinen ilmaantuvuus (14 vrk): 150 (tiistai 14.12.2021)

Positiivisten näytteiden osuus (viimeisin viikko, keskiarvo): 4,7 %

Alueen koronavirusrokotustilanne (HUOM! Yli 12-vuotiaissa): Yhden rokoteannoksen saanut 87,7 % alueen väestöstä, kaksi rokoteannosta saanut 83,9 % alueen väestöstä, kolme rokoteannosta saanut 11,9 % alueen väestöstä (torstai 9.12.2021)

Kokouksen osallistujat:

Marina Kinnunen, VSHP, pj., Peter Nieminen, VSHP, Juha Salonen, VSHP, Heikki Kaukoranta, Vaasa, Tomas Häyry, Vaasa, Gun Kapténs, Luoto, Jarkko Pirttiperä, K5, Eeva Mäkinen, AVI, Tanja Pietiläinen, AVI, Dinah Arifulla, THL, Elina Kurtti, tiedotus VSHP, Päivi Berg, siht. VSHP.

Pohjanmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän tehtävä ja kokoonpano

Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa alueellaan toimenpiteitä koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Suositus- ja rajoitustoimenpiteiden käyttö edellyttää kokonaisvaltaista arviota, jossa päätöksiä tehdään ja punnitaan epidemiologisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten suhteen sekä suhteessa perusoikeuksiin.

15.12.2021 Redaktion_Toimitus