Maailman tupakaton päivä näkyy Pohjanmaalla 31.5.–6.6.2021, kun kunnissa vietetään nikotiinittomuusviikkoa. Teemaviikko edistää nikotiinittomuutta, kannustaa ihmisiä lopettamaan terveydelle haitallisten nikotiinituotteiden käytön ja antaa tietoa käytön lopettamisen tukipalveluista. Vaasan keskussairaala haluaa omalta osaltaan edistää väestön terveyttä ja hyviä elintapoja, joten olemme savuton sairaala. Tupakointi lisää leikkauksen riskitekijöitä ja hidastaa leikkauksesta toipumista, joten erityisesti leikkauspotilaiden olisi hyvä harkita tupakoinnin lopettamista ennen leikkaukseen tuloa.

Tupakattoman päivän mainoskuvaTupakoinnin ja nikotiinin haitat tunnistetaan maailmanlaajuisesti ja niiden vähentämiseksi tehdään töitä. Tupakointi on yksi keskeisimmistä väestöryhmien välisten terveyserojen aiheuttajista. Kansainvälistä WHO:n maailman tupakatonta päivää vietetään vuosittain 31.5. Tänä vuonna teemana on tukea erityisesti aikuisväestöä tupakoinnin lopettamisessa. Teemapäivän viesti Pohjanmaalla on, että lopettamiseen on saatavilla tukea. Samalla kerrotaan, mistä tukea saa. Suomen tavoitteena on olla savuton vuonna 2030. Tavoite on saavutettu, jos alle 5 prosenttia aikuisväestöstä käyttää tupakka- tai muita ei-lääkkeellisiä nikotiinituotteita vuonna 2030. Jotta tavoite saavutetaan, on ehkäistävä nuoria aloittamasta haitallisten nikotiinituotteiden käyttöä ja tuettava eri-ikäisiä nikotiinituotteiden käytön lopettamisessa.

Joka toinen tupakoiva haluaisi lopettaa. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n aluekoordinaattori Miia Hietaniemi rohkaisee hakemaan tukea lopettamiseen.

– Tätä varten voi varata ajan erikseen terveydenhuollosta. Liian usein yritetään lopettamista yksin. Tupakasta vieroitukseen on olemassa valtavasti asiantuntijuutta, jota kannattaa hyödyntää, Hietaniemi sanoo.

Nikotiiniton Pohjanmaa -verkosto

Pohjanmaalla on toiminut vuodesta 2014 lähtien Vaasan sairaanhoitopiirin ja Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n koordinoima Nikotiiniton Pohjanmaa -verkosto (aiemmin Savuton Pohjanmaa). Verkostossa on mukana edustajia niin sairaanhoitopiiristä, terveyskeskuksista, kunnista, oppilaitoksista kuin terveyttä edistävistä järjestöistäkin. Alueellinen verkosto on yhteistyörakenne, joka mahdollistaa tiedottamisen ja tukee Pohjanmaan kuntia terveydenedistämisessä ja nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyssä.

Verkosto on haastanut mukaan teemaviikolle kirjastoja, oppilaitoksia, sosiaali- ja terveyspalveluja, järjestöjä ja yrityksiä, mm. kuntosaleja. Nikotiinittomuuteen kannustava teemaviikko koskettaa kaikkia. Vaikka itse ei käyttäisikään nikotiinituotteita, meillä jokaisella on joku, jota kannustaa nikotiinittomuuteen. Kampanjamateriaalina käytössä on Suomen ASH:n tekemät kuvat, joita teemaviikkoon osallistuvat tahot jakavat sosiaalisen median kanavissaan.

Tukea ja tietoa tarjolla monesta paikasta

Tukea ja tietoa haitallisten nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen saa kuntien terveysasemilta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, työterveyshuollosta tai ikäneuvolasta ajanvarauksen kautta. Myös yhdistykset tarjoavat tukea nikotiinivieroitukseen. Pohjanmaan Syöpäyhdistykseltä yritykset voivat tilata nikotiinivieroitusryhmä-toimintaa omalle työpaikalle tai etänä ja vieroitustukea tarvitsevat voivat tulla myös yksilövastaanotolle. 

– On hienoa, että alueen yritykset ovat lähteneet tukemaan henkilöstönsä terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla apua nikotiinivieroitukseen, kertoo Lea Vinkanharju Pohjanmaan Syöpäyhdistyksestä.

– Syöpäjärjestöt ovat kehittäneet myös uuden Erovirasto-sovelluksen, joka on loistava apu nuorille ja nuorille aikuisille tupakan ja nuuskan käytön lopettamisen tukeen, toteaa Vinkanharju.

Fressis.fi ja Buenotalk.fi -sivustoilta nuoret saavat tietoa nikotiinista ja hyviä vinkkejä lopettamiseen.

Hengitysliitto jakaa tietoa ja tukea stumppi.fi -verkkosivuilla. Maksuton neuvontapuhelin 0800 148 484 palvelee suomenkielellä.  Savuton kunta -ohjelma järjestää järjestöyhteistyössä tupakastavieroitusryhmiä, joita toteutuu toisinaan myös verkkokursseina 28paivaailman.fi.

– Mahdollisuuksia on monia. Soita tai surffaa palveluihin vaikka jo tänään, vinkkaa Merja Huttunen-Metsi Vaasan kaupungin terveydenedistämisyksiköstä.

28.5.2021 Redaktion_Toimitus