Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä linjasi kokouksessaan 18.5. rajoja kunnissa pysyvien ja hyvinvointialueelle siirtyvien tehtävien välille sekä kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyölle. Tällä kertaa ohjausryhmä linjasi maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden tehtäviä sekä yhteistyötä tukipalveluiden järjestämisessä.

Tukipalveluihin muutoksia hallitusti siirtymäkaudella

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirtäminen hyvinvointialueelle vaikuttaa kuntien hallinnon ja erilaisten tukipalveluiden, kuten siivouksen ja ruokahuollon, järjestämiseen. Kuntien ja kuntayhtymien palveluiden kriteereissä on eroja ja palveluita on hankittu eri pituisin sopimuksin.

Ohjausryhmä päätti, että hallinnollisissa ja toiminnallisissa tukipalveluissa muutokset tehdään kaksivuotisen siirtymäkauden aikana viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuoden 2022 aikana määritellään hyvinvointialueen yhteiset palvelukriteerit ja vuoden 2023 aikana toiminta harmonisoidaan.

 – Tavoitteena ovat yhdenmukaiset, laadukkaat ja tehokkaat tukipalvelut, jotka tuovat myös säästöjä. Siirtymäajalla sovimme kuntien kanssa parhaan mahdollisen tavan yhteistyölle, sanoo Marina Kinnunen.

Siirtymäaika takaa palveluiden jatkumisen ilman häiriöitä sekä kunnissa että hyvinvointialueella.

Kotouttaminen säilyy kuntien vastuulla

Kunnat koordinoivat jatkossakin alueelleen muuttavien ulkomaalaisten kotouttamista. Kotouttamistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Hyvinvointialueen palvelut tukevat muuttajien kotoutumista ja hyvinvointialue järjestää muun muassa kiintiöpakolaisten terveystarkastukset sekä maahanmuuttajien sosiaalipalvelut.

– Meillä on nyt selkeä linja vastuista ja työnjaosta hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä. Nyt saamme kehitettyä koko alueelle mallin, jossa eri kuntiin muuttavat saavat palveluita yhdenvertaisin perustein, sanoo Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Usean eri toimijan välinen prosessi vaatii vielä tiivistä keskustelua ja yhteistä kehittämistä.

 

Kotouttamis- ja tukipalveluiden järjestämisen linjausten lisäksi Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä päätti kokouksessaan esittää kuntayhtymän hallitukselle hallintosäännön hyväksymistä, luottamushenkilöiden matkustus- ja kokouspalkkiosäännön hyväksymistä. Ohjausryhmä käsitteli myös periaatteita omaisuuden luovutukselle kunnilta ja kuntayhtymiltä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle.

Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 15.6.2021.

19.5.2021 Redaktion_Toimitus