Päivystys on tarkoitettu potilaille, jotka tarvitsevat päivystyksellistä hoitoa äkillisiin terveysongelmiin. Näin asiasta muistuttaa Vaasan keskussairaalan päivystys, joka toimii ilta-aikana myös Vaasan yhteispäivystyksenä. Viime aikoina päivystys on ruuhkautunut suuresta määrästä monenlaisia potilaita, mikä vaarantaa todellisten päivystyspotilaiden hoidon saannin.

Henkilön, jolla on äkillisiä terveysongelmia päivällä, tulee ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen, josta hoidon tarpeen kiireellisyys arvioidaan. Hyvä muistisääntö on siis, että päivällä hoitoa saa ensisijaisesti omasta terveyskeskuksesta.

Päivystysaikana, joka tarkoittaa kello 16 jälkeistä aikaa, hoidon tarpeesta tulee soittaa ensin numeroon 116 117. Päivystysapu antaa puhelimessa tiedon onko tilanne kiireellinen tai voiko huolen kanssa odottaa seuraavaan aamuun ja ottaa sitten yhteyttä omaan terveyskeskukseen.  

Hoidon tarpeen arviointi perustuu valtakunnallisesti käytössä oleviin yhteisiin kriteereihin. Jotta Vaasan keskussairaalan yhteispäivystyksen resurssit riittävät päivystyspotilaiden vastaanottoon, tulee päivystys jatkossa tehostamaan hoidon tarpeen arviointia. Potilaat, joiden oireet eivät täytä päivystysluonteisten potilaiden kriteereitä, tullaan jatkossa ohjaamaan virka-aikana joko terveyskeskukseen tai oireiden omatoimiseen seuraamiseen kotioloissa. Ensiarvoisen tärkeää onkin, että oireinen henkilö soittaa aina ensin numeroon 116 117 ennen kuin lähtee paikan päälle päivystykseen. Erityisen tärkeää käytäntö on yöaikaan. Äkillisissä terveysongelmissa apua hoidon tarpeen arviointiin saa myös terveydenhuollon ammattilaisten kehittämästä sähköisestä terveyspalvelusta terveyskyla.fi/paivystystalo.

Vaasan keskussairaalan päivystys painottaa, että kyseessä ei ole uusi toimintatapa. Hoidon arvioinnin kriteerit ovat olleet käytössä myös aikaisemmin, mutta nyt niiden noudattamista tehostetaan. Näin todellisille, päivystyksellistä hoitoa tarvitseville potilaille saadaan taattua laadukkaampi ja parempi hoito.

Päivystyksestä muistutetaan myös, että Päivystysavun puhelinnumeroon ei tule soittaa:

 • laboratoriovastausten tiedusteluissa
 • röntgenkuvantamisten tiedusteluissa tai
 • jo annettujen vastaanottoaikojen tiedusteluissa.

Tärkeää on tunnistaa myös oireet, joiden esiintyessä tulee aina lähteä välittömästi päivystykseen. Näitä ovat:

 • Voimakkaat rintakivut
 • Voimakas verenvuoto
 • Vakavat hengitysvaikeudet tai
 • Aivohalvauksen oireet (yksi tai useampi seuraavista):n
  • puhevaikeus (vaikeus muodostaa sanoja tai epäselvä puhe)
  • merkkejä kasvohalvauksesta, kuten toisen suupielen roikkuminen tai liikuttamisvaikeus
  • käsivarsien tai jalkojen puutuminen

Päivystyksen määritelmä

Kiireellisestä hoidosta ja päivystyksestä säädetään terveydenhuoltolaissa sekä päivystysasetuksessa. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Lisää tietoa päivystyksen määritelmästä on luettavissa Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

13.12.2021 redaktion_toimitus