Vuosi 2020 oli Vaasan sairaanhoitopiirille monella tavalla haasteellinen. Koko maailmaa ravisuttanut koronaviruspandemia vaikutti myös Vaasan keskussairaalaan toimintaan, jossa yhtäältä toteutettiin uudenlaista toimintaa ja toisaalla vähennettiin tuttua toimintaa. Henkilökuntaa järjesteltiin uusiin tehtäviin tilanteen eläessä. Kaiken kaikkiaan Vaasan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilinpäätös muodostui 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, mikä on sairaanhoitopiirin talousjohtaja Lena Nystrandin mukaan hyvä ottaen huomioon tilanteen, jossa vuonna 2020 elettiin.

- Olen tyytyväinen, että saimme tehtyä näinkin hyvän tuloksen huolimatta kaikista niistä haasteista, joita meillä oli koronapandemian aikana. Sairaanhoitopiiri pyrkii tietysti aina tulokseen, joka on mahdollisimman lähellä nollaa, mutta viime vuoden epätavallisista tuloista johtuen saimme 1,4 miljoonaa euroa ylijäämää.

Tuottopuolella maksutuotot olivat menneenä vuonna 0,9 miljoonaa euroa suunniteltua pienemmät, mikä johtui osaksi siitä, että covid-19 -tautiin liittyvät käynnit ovat tartuntatautilain perusteella ilmaisia, ja osaksi siitä, että osa käynneistä korvattiin puhelinkontaktilla, joka on potilaalle ilmainen.

- Ylimääräiset kulut, joita meille muodostui pandemiasta johtuen, katettiin valtiolta saadulla avustuksella. Ilman sitä olisimme luonnollisesti tehneet suurelta osin alijäämäisen tuloksen muun muassa suojavarusteiden hankinnan, toiminnan muutosten ja henkilöstöjärjestelyjen osalta. Vaasan sairaanhoitopiiri sai valtiolta 7,3 miljoonan euron avustuksen, joka vastasi hyvin aiheutuneita lisäkustannuksia, kertoo Lena Nystrand.

Kuntayhtymän toimintakulut sisältäen kaikki pandemiasta aiheutuneet lisäkustannukset, olivat kaksi prosenttia suuremmat kuin oli budjetoitu ja kasvoivat 2,6 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Talousarviossa budjetin ylityksiä tapahtui ostopalveluissa, jotka johtuivat lähinnä lääkäri- ja laboratoriopalveluiden ostosta, sekä materiaalikustannuksissa, jotka johtuivat suojavarusteiden käytöstä.

Vaasan sairaanhoitopiirin suuri projekti on alueelle nouseva uusi H-talo.

- H-talon rakentaminen oli suurin yksittäinen kiinteistöhanke vuonna 2020. Sen kokonaistalousarvio on 145,6 euroa, josta 65,7 miljoonaa euroa on toteutunut vuoden 2020 loppuun mennessä. Rakennushanke etenee suunnitelmien mukaan ja vastaa budjetointia, kertoo Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz, joka niin ikään on tyytyväinen vuoden tulokseen tilanne huomioiden.

Muihin rakennushankkeisiin kuului muun muassa sairaala-alueen pysäköintitalon lisäkerroksen rakentaminen sekä leikkaussalien saneeraus.

Sairaanhoitopiirin yksittäisistä laiteinvestoinneista suurimpia olivat leikkausosastolle hankittava hybridiskanneri sekä röntgenosastolle hankittava läpivalaisulaite.

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen maanantaisessa kokouksessaan 22.2.

22.2.2021 redaktion_toimitus