Vuoden 2022 alussa toimintansa aloittavan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän kelpoisuussääntö on valmis. Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kelpoisuussäännön kokouksessaan 29.11.2021. Kelpoisuussäännössä määritetään ammatilliset- ja kielitaitovaatimukset, jotka koskevat Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän henkilöstöä. Päämääränä on tuottaa laadukkaita hyvinvointipalveluita, joissa asiakas voi asioida omalla äidinkielellään.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän virkoihin ja toimiin valittavan henkilöstön tulee täyttää muodolliset kelpoisuusmääritykset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstöllä tulee olla asianmukainen koulutus ja kielitaito.

Kielitaidolla on kaksikielisellä Pohjanmaalla erityisen tärkeä merkitys, sillä sekä suomen- että ruotsinkielisillä asukkailla on oikeus saada hoitoa ja palveluita omalla äidinkielellään. Palvelujen järjestäminen asiakkaan äidinkielellä on edellytys laadukkaalle hoidolle.

Kelpoisuussäännön taustalla laaja prosessi

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä koostuu 13 kunnasta sekä kahdesta entisestä kuntayhtymästä, ja työllistää jatkossa noin 7 000 henkilöä. Kelpoisuussäännön laatiminen suureen organisaatioon on ollut pitkäaikainen prosessi. Kielitaitovaatimusten osalta kelpoisuussääntöä on ollut laatimassa erillinen työryhmä. Jatkossa palveluyksikön alueellinen sijainti ja kielitaidon tarve määrittävät, millaista kielitaitoa henkilöstöltä odotetaan.

— On tärkeää arvioida, mitä vaatimuksia henkilökunnalle tulee asettaa ammatillisen pätevyyden suhteen, ja toisaalta millainen kielitaito henkilöstöllä tulee olla kielellisesti vaihtelevassa ympäristössä. Alueellamme on yksi täysin suomenkielinen kunta, kaksi kuntaa, joiden enemmistökieli on suomi sekä kymmenen kuntaa, joiden enemmistökieli on ruotsi. Tämä asettaa vaatimuksia joustavuudelle. Vaatimuksiin sovelletaan jonkin verran vaihtelua riippuen siitä, missä henkilökunta työskentelee, toteaa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz.

Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuva voidaan vapauttaa kielitaitovaatimuksia, jos se on toimenkuvan kannalta mahdollista eivätkä tehtävät sisällä esimerkiksi asiakas- tai potilastyötä.

— On etujemme mukaista, että voimme palkata toisella äidinkielellä puhuvia asiantuntijoita yhä globalisoituvassa maailmassa, Frantz kuvailee.

29.11.2021 Redaktion_Toimitus