Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu jatkuu. Seuraava ja samalla viimeinen suuri rekrytointikierros aukeaa huhtikuussa kunta-alan avoimien työpaikkojen palveluun Kuntarekryyn. Sisäisenä hakuna toteuttava rekrytointi koskee kuntien ja kuntayhtymien niitä työntekijöitä, jotka tulevat työskentelemään uudessa hyvinvointialueen kuntayhtymässä.

Suuressa, noin 90 virkaa ja toimea koskevassa rekrytoinnissa hyvinvointialueelle haetaan nyt keskijohtoa ja tiettyjä asiantuntijoita, joiden avulla uusi integroitu sosiaali- ja terveyshuollon organisaatio pystyy palvelemaan entistä paremmin asiakkaitaan. Haussa on muun muassa johtavien lääkäreiden, ylihoitajien, päälliköiden, asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden virkoja ja toimia.

Rekrytointikierroksen toivotaan kannustavan henkilökuntaa hakemaan innokkaasti nyt perustettuihin uusiin tehtäviin. Huhtikuun rekrytointikierroksen jälkeen koko muu henkilökunta siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukseen siirtosopimuksella. Henkilöstön kokonaismäärä tulee olemaan uudessa organisaatiossa noin 7000 henkilöä.

Pätevyysvaatimukset valtuustolle hyväksyttäviksi

Koska hyvinvointialueen uudessa organisaatiossa tulee työskentelemään suuri joukko henkilöstöä laajalla kirjolla eri ammattinimikkeitä, käsitteli Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus maanantaina 22.3. kokouksessaan virkojen ja toimien kelpoisuussääntöä. Kelpoisuussäännöstä tehtiin nyt ensimmäinen osa, joka koskee organisaation tarvitsemia uusia virkoja ja toimia, ja myöhemmin tehdään toinen osa, joka koskee koko henkilökuntaa. Sääntö vahvistaa viroille ja toimille pätevyysvaatimukset, jotka varmistavat, että virkoja ja toimia hoitavilla henkilöillä on riittävä koulutus, työkokemus ja kielitaito tehtävien hoitamiseen.

Kelpoisuussäännön mukaiset pätevyysvaatimukset tulevat esiin virkojen ja toimien hakuilmoituksissa. Ilmoituksissa kuvataan myös tarkemmin sitä osaamista ja ominaisuuksia, joita kunkin, nyt sisäisesti hakuun tulevan viran ja toimen hakijalta odotetaan. 

22.3.2021 redaktion_toimitus